Skip to content
กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?

หัวใจหลักของคนอร์

75%ของการบริโภคของคนทั้งโลก เกิดจากการบริโภคพืชผัก 12 ชนิด และสัตว์ 5 ชนิดเท่านั้น ซึ่งการบริโภคแบบนี้ จะสร้างผลเสียต่อตัวเราและโลกของเรา ดังนั้น คนอร์จึงค้องการเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างความยั่งยืนให้กับวัตถุดิบของเรา ผ่านผลิตภัณฑ์ เมนูอาหารและเคล็ดลับ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณในการเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กในทุกๆวันให้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ มาร่วมกันสร้างโลกของอาหารแห่งพืชผัก พร้อมที่จะตักอาหารแบบใหม่ใส่จานหรือยัง?

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ เริ่มจากจุดเล็กๆ

( 6 items )
knorr organic