Skip to content
กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?
อาหารบนโต๊ะไม้ img

ยังหิวหรือเปล่า

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของคนอร์: ปลดล็อครสชาติและคุณค่าของอาหารในชีวิตประจำวัน จากสวนสู่ส้อม

จากสวน: คัดเลือกแหล่งที่มาของวัตถุดิบทั้งหมดให้มาจากฟาร์มเกษตรยั่งยืน

จากสวน: คัดเลือกแหล่งที่มาของวัตถุดิบทั้งหมดให้มาจากฟาร์มเกษตรยั่งยืน

เราทำงานร่วมกับเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น Rainforest Alliance, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) และ Fairtrade Foundation เพื่อสร้างบัญญัติเกษตรกรรมยั่งยืน Unilever Sustainable Agriculture Code (USAC) ซัพพลายเออร์ของเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในบัญญัติ เช่น การใช้วิธีการเกษตรอย่างยั่งยืนในฟาร์ม บัญญัตินี้ครอบคลุม 11 มิติของเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น คุณภาพดิน การใช้น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ เราตรวจสอบกับเกษตรกรว่าพวกเขานำข้อกำหนดเหล่านี้ไปปฏิบัติจริง ผ่านการประเมินด้วยตนเองและการพิสูจน์ยืนยัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสรรหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของเราและความคืบหน้า

คนอร์สนับสนุนเกษตรกรอย่างไร

ในปี 2011 เราได้ก่อตั้งกองทุน Knorr Partnership Fund และลงทุนด้วยเม็ดเงินหนึ่งล้านยูโรในทุกๆ ปีสำหรับโครงการที่ลงทุนร่วมกับซัพพลายเออร์และเกษตรกร โครงการเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบัติตามบัญญัติ Unilever Sustainable Agriculture Code หรือริเริ่มใช้วิธีการที่ก้าวหน้ากว่านั้น ขณะนี้เราได้สนับสนุนการเงินให้กับโครงการมากกว่า 70 โครงการ ดูเพิ่มเติม

KNORR LANDMARK FARM คืออะไร

เรามอบสถานะ Knorr Landmark Farm ให้กับฟาร์มที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาปลูกพืชผลด้วยมาตรฐานสูงสุดเพื่อความยั่งยืน ฟาร์มเหล่านี้ปฏิบัตตามข้อบัญญัติทุกข้อและแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม เกษตรกรในฟาร์มเหล่านี้มีความรู้สึกลึกซึ้งจริงจังเกี่ยวกับความยั่งยืน และต้องการส่งต่อมุมมองประสบการณ์ในฟาร์มที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน เราได้มอบสถานะ Knorr Landmark Farm ให้กับฟาร์มมากกว่า 30 แห่งทั่วโลกตั้งแต่ปี 2011 ดูเพิ่มเติม

รู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์คนอร์

ใช้วัตถุดิบที่ปลูกอย่างยั่งยืน

มองหาสัญลักษณ์ Knorr Sustainability Partnership บนผลิตภันฑ์ที่ใช้วัตถุดิบเหล่านี้ สัญลักษณ์นี้แสดงว่าวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์นั้นปลูกขึ้นโดยเกษตรกรและส่งมาจากซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติตามบัญญัติ Unilever Sustainable Agriculture Code ทุกประการ เราติดสัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ที่ส่วนประกอบอย่างน้อย 50% ปลูกขึ้นอย่างยั่งยืน หรือในกรณีที่ส่วนประกอบหลัก 100% ปลูกขึ้นอย่างยั่งยืน คุณสามารถดูรายชื่อส่วนประกอบได้ที่ด้านหน้าหรือด้านหลังบรรจุภัณฑ์

เหมือนกับออร์แกนิคหรือไม่

บางคนเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค และเราก็มีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจำหน่ายในบางสายผลิตภัณฑ์ แต่เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอย่างเดียวไม่สามารถช่วยขจัดปัญหาใหญ่เกี่ยวกับความยั่งยืนทางอาหาร เช่น ผลกระทบทางสังคมของการทำเกษตร การใช้ที่ดิน และการตัดไม้ทำลายป่าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก นี่คือเหตุผลที่เราพัฒนาบัญญัติ Unilever Sustainable Agriculture Code และตัวชี้วัด 11 ประการ

การรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้รับการยอมรับจาก International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) และเรานับรวมการใช้วัตถุดิบออร์แกนิคเป็นหนึ่งในเป้าหมายการคัดสรรวัตถุดิบที่ยั่งยืน เราใช้การรับรองของ Rainforest Alliance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Sustainable Agriculture Network Standard สำหรับเกษตรกรเครื่องเทศรายย่อยในห่วงโซ่อุปทาน

เนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์คนอร์

เราให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดูสัตว์ในฟาร์มให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตรงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เราร่วมมือกับองค์กร NGO Compassion in World Farming เพื่อพัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ของเรา เป้าหมายของเราคือทำให้ฟาร์มไก่ วัว และหมู ได้รับการยอมรับจากองค์กร Compassion in World Farming ในระดับที่ 3 โดยสัตว์จะต้องมีพื้นที่ แสง และสภาพแวดล้อมที่เพียงพอและสอดคล้องกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติ ดูเพิ่มเติมเกี่ยบกับความรับผิดชอบเรื่องสวัสดิภาพสัตว์

เกี่ยวกับการสรรหาเครื่องเทศและเกษตรกรรายย่อย

เราได้ช่วยเหลือเกษตรกรเครื่องเทศรายย่อยในห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อพัฒนาเทคนิคการเกษตร ส่งเสริมการเข้าถึงการฝึกสอนและความช่วยเหลือ ตามเป้าหมายปี 2020 ของเรา ดูเพิ่มเกี่ยวกับความช่วยเหลือของเราต่อเกษตรกรรายย่อย

สู่ส้อม: ส่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการ

เราเชื่อว่าทุกๆ คนควรเข้าถึงอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการโดยง่าย เราใส่ใจต่อการรักษาคุณค่าทางธรรมชาติของพืชผักจากฟาร์มในผลิตภัณฑ์ของเรา เรามอบอาหารที่ให้สารอาหารไปยังกลุ่มคนที่ต้องการ เช่นซุปก้อนคนอร์ที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก เราสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนปรุงอาหารและเสริมรสชาติ ด้วยวัตถุดิบอันมีประโยชน์

เราได้ริเริ่มโครงการ Follow My Green Food Steps ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรุงอาหารให้มีคุณค่ามากขึ้นที่ไนจีเรียในปี 2015. เรามุ่งหวังให้โครงการนี้ช่วยพัฒนาสุขภาพของสตรีและวัยรุ่นหญิงนับพัน ด้วยการทำให้การปรุงอาหารที่มีประโยชน์มีราคาย่อมเยาว์ ทำง่าย และน่าปฏิบัติ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Knorr My Green Food Steps program

เรายังเป็นพันธมิตรกับ World Food Programme เพื่อช่วยสร้างอนาคตอันสดใส ที่ผู้คนทั่วโลกเลือกทานอาหารอันอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการได้โดยง่าย เราได้บริจาคอาหารปรุงสุกอันมีประโยชน์ร่วมกับ World Food Programme ให้กับเด็กนักเรียนทั่วโลกในวันอาหารโลกของทุกๆ ปี ปัจจุบันเราได้บริจาคอาหารกว่า 2 ล้านมื้อ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตรระหว่าเรากับ World Food Programme

เราได้บริจาคอาหารปรุงสุกอันมีประโยชน์ร่วมกับ World Food Programme ให้กับเด็กนักเรียนทั่วโลกในวันอาหารโลกของทุกๆ ปี

เราตั้งเป้าให้ผลิตภัณฑ์ของเราจำนวน 75% มีปริมาณเกลือในจำนวนที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับเกลือไม่เกิน 5 กรรมต่อวัน อันเป็นเป้าหมายหนึ่งใน Unilever Sustainable Living Plan ของเรา เรายังคงมุ่งหวังที่จะเพิ่มชนิดสินค้าในฐานสินค้าของเราให้มีมาตรฐานทางโภชนาการสูงสุดเป็นสองเท่าภายในปี 2020 ตามแนวทางโภชนาการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายทางโภชนาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Unilever Sustainable Living Plan

From farm: through sourcing 100% of our agricultural ingredients sustainably

What does sustainable sourcing mean? How far have you got?

We worked with farmers and sustainability experts like Rainforest Alliance, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) and the Fairtrade Foundation, to develop the Unilever Sustainable Agriculture Code (USAC). Our suppliers need to follow the guidelines laid out in the code, which means adopting more sustainable practices on their farms. The code covers 11 aspects of sustainable agriculture, for example soil quality, water usage and biodiversity. We check that farmers are complying with the code through self-assessment and verification.

More detail about sustainability - PDF (1.17MB). Find out more about our sustainable sourcing strategy and progress.

How does Knorr support farmers? 

In 2011 we set up the Knorr Partnership Fund which invests €1 million every year in co-funded projects with suppliers for their farmers. This helps them meet, or go beyond, the requirements of our Unilever Sustainable Agriculture Code. So far we have funded over 70 projects. Find out more about a sustainability partnership - PDF (2.67MB).

What's a knorr landmark farm? 

We reward the farms that demonstrate the best standards in sustainable sourcing Knorr Landmark Farm status. These farms have reached all the requirements of our code and exemplify the gold standard we want others to aim for. The farmers are passionate about sustainability and open their doors to share fascinating insights into everyday life on their farms. Since 2011, we have awarded over 30 farms globally with Landmark Farm status. Find out more.

How do I know if a Knorr product contains sustainably grown ingredients?

Look out for our Knorr Sustainability Partnership logo on products that contain these ingredients. This means ingredients in that pack have been grown by farmers and suppliers who have met the standards of our Unilever Sustainable Agriculture Code. We only use this logo when at least 50% of the product contains sustainably grown ingredients, or 100% of the main ingredient is sustainably grown. You’ll also find the ingredients highlighted on the front or back of our packs.

Is it the same as organic? 

Some people like to choose Organic products, and we have some organic product ranges. We believe Organic production alone cannot tackle some important food sustainability issues, like the social impacts of farming or increased land use and deforestation at a global level. This is why we developed the Unilever Sustainable Agriculture Code and its 11 indicators.

Organic certification is recognised by the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), so we count Organic ingredients towards our sustainable sourcing targets and we use the Rainforest Alliance certification, which is part of the Sustainable Agriculture Network Standard, in some of our smallholder farmer supply chains for spices.

What about meat in Knorr products? 

We believe that it is important to ensure that farmed animals are reared in good conditions, and treated with good standards of welfare. We’ve co-developed our animal welfare standards with NGO Compassion in World Farming, our ambition is to reach what Compassion defines as ‘Level 3’ animal welfare for our chickens, cows and pigs. This means that animals have adequate space, light, environment and can live in enriched environments suited to their natural behaviours. Find out more about our commitment to Animal Welfare.

What about spices and smallholder farmers? 

As part of our 2020 ambition, we help many smallholder spice farmers in our supply chain improve their farming techniques and gain access to training and support. Find out more about our work to support smallholder farmers.