Skip to content
กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?
อาหารบนโต๊ะไม้ img

ยังหิวหรือเปล่า

เป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของคนอร์: ปลดล็อครสชาติและคุณค่าของอาหารในชีวิตประจำวัน จากสวนสู่ส้อม

จากสวน: คัดเลือกแหล่งที่มาของวัตถุดิบทั้งหมดให้มาจากฟาร์มเกษตรยั่งยืน

จากสวน: คัดเลือกแหล่งที่มาของวัตถุดิบทั้งหมดให้มาจากฟาร์มเกษตรยั่งยืน

เราทำงานร่วมกับเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น Rainforest Alliance, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) และ Fairtrade Foundation เพื่อสร้างบัญญัติเกษตรกรรมยั่งยืน Unilever Sustainable Agriculture Code (USAC) ซัพพลายเออร์ของเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในบัญญัติ เช่น การใช้วิธีการเกษตรอย่างยั่งยืนในฟาร์ม บัญญัตินี้ครอบคลุม 11 มิติของเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น คุณภาพดิน การใช้น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ เราตรวจสอบกับเกษตรกรว่าพวกเขานำข้อกำหนดเหล่านี้ไปปฏิบัติจริง ผ่านการประเมินด้วยตนเองและการพิสูจน์ยืนยัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสรรหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืนของเราและความคืบหน้า

คนอร์สนับสนุนเกษตรกรอย่างไร

ในปี 2011 เราได้ก่อตั้งกองทุน Knorr Partnership Fund และลงทุนด้วยเม็ดเงินหนึ่งล้านยูโรในทุกๆ ปีสำหรับโครงการที่ลงทุนร่วมกับซัพพลายเออร์และเกษตรกร โครงการเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาสามารถปฏิบัติตามบัญญัติ Unilever Sustainable Agriculture Code หรือริเริ่มใช้วิธีการที่ก้าวหน้ากว่านั้น ขณะนี้เราได้สนับสนุนการเงินให้กับโครงการมากกว่า 70 โครงการ ดูเพิ่มเติม

KNORR LANDMARK FARM คืออะไร

เรามอบสถานะ Knorr Landmark Farm ให้กับฟาร์มที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาปลูกพืชผลด้วยมาตรฐานสูงสุดเพื่อความยั่งยืน ฟาร์มเหล่านี้ปฏิบัตตามข้อบัญญัติทุกข้อและแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่เราต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติตาม เกษตรกรในฟาร์มเหล่านี้มีความรู้สึกลึกซึ้งจริงจังเกี่ยวกับความยั่งยืน และต้องการส่งต่อมุมมองประสบการณ์ในฟาร์มที่เกิดขึ้นในทุกๆ วัน เราได้มอบสถานะ Knorr Landmark Farm ให้กับฟาร์มมากกว่า 30 แห่งทั่วโลกตั้งแต่ปี 2011 ดูเพิ่มเติม

รู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์คนอร์

ใช้วัตถุดิบที่ปลูกอย่างยั่งยืน

มองหาสัญลักษณ์ Knorr Sustainability Partnership บนผลิตภันฑ์ที่ใช้วัตถุดิบเหล่านี้ สัญลักษณ์นี้แสดงว่าวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์นั้นปลูกขึ้นโดยเกษตรกรและส่งมาจากซัพพลายเออร์ที่ปฏิบัติตามบัญญัติ Unilever Sustainable Agriculture Code ทุกประการ เราติดสัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ที่ส่วนประกอบอย่างน้อย 50% ปลูกขึ้นอย่างยั่งยืน หรือในกรณีที่ส่วนประกอบหลัก 100% ปลูกขึ้นอย่างยั่งยืน คุณสามารถดูรายชื่อส่วนประกอบได้ที่ด้านหน้าหรือด้านหลังบรรจุภัณฑ์

เหมือนกับออร์แกนิคหรือไม่

บางคนเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค และเราก็มีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคจำหน่ายในบางสายผลิตภัณฑ์ แต่เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคอย่างเดียวไม่สามารถช่วยขจัดปัญหาใหญ่เกี่ยวกับความยั่งยืนทางอาหาร เช่น ผลกระทบทางสังคมของการทำเกษตร การใช้ที่ดิน และการตัดไม้ทำลายป่าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก นี่คือเหตุผลที่เราพัฒนาบัญญัติ Unilever Sustainable Agriculture Code และตัวชี้วัด 11 ประการ

การรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้รับการยอมรับจาก International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) และเรานับรวมการใช้วัตถุดิบออร์แกนิคเป็นหนึ่งในเป้าหมายการคัดสรรวัตถุดิบที่ยั่งยืน เราใช้การรับรองของ Rainforest Alliance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Sustainable Agriculture Network Standard สำหรับเกษตรกรเครื่องเทศรายย่อยในห่วงโซ่อุปทาน

เนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์คนอร์

เราให้ความสำคัญต่อการเลี้ยงดูสัตว์ในฟาร์มให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตรงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เราร่วมมือกับองค์กร NGO Compassion in World Farming เพื่อพัฒนามาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ของเรา เป้าหมายของเราคือทำให้ฟาร์มไก่ วัว และหมู ได้รับการยอมรับจากองค์กร Compassion in World Farming ในระดับที่ 3 โดยสัตว์จะต้องมีพื้นที่ แสง และสภาพแวดล้อมที่เพียงพอและสอดคล้องกับวิถีชีวิตตามธรรมชาติ ดูเพิ่มเติมเกี่ยบกับความรับผิดชอบเรื่องสวัสดิภาพสัตว์

เกี่ยวกับการสรรหาเครื่องเทศและเกษตรกรรายย่อย

เราได้ช่วยเหลือเกษตรกรเครื่องเทศรายย่อยในห่วงโซ่อุปทานของเราเพื่อพัฒนาเทคนิคการเกษตร ส่งเสริมการเข้าถึงการฝึกสอนและความช่วยเหลือ ตามเป้าหมายปี 2020 ของเรา ดูเพิ่มเกี่ยวกับความช่วยเหลือของเราต่อเกษตรกรรายย่อย

สู่ส้อม: ส่งเสริมคุณค่าทางโภชนาการ

เราเชื่อว่าทุกๆ คนควรเข้าถึงอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการโดยง่าย เราใส่ใจต่อการรักษาคุณค่าทางธรรมชาติของพืชผักจากฟาร์มในผลิตภัณฑ์ของเรา เรามอบอาหารที่ให้สารอาหารไปยังกลุ่มคนที่ต้องการ เช่นซุปก้อนคนอร์ที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก เราสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนปรุงอาหารและเสริมรสชาติ ด้วยวัตถุดิบอันมีประโยชน์

เราได้ริเริ่มโครงการ Follow My Green Food Steps ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรุงอาหารให้มีคุณค่ามากขึ้นที่ไนจีเรียในปี 2015. เรามุ่งหวังให้โครงการนี้ช่วยพัฒนาสุขภาพของสตรีและวัยรุ่นหญิงนับพัน ด้วยการทำให้การปรุงอาหารที่มีประโยชน์มีราคาย่อมเยาว์ ทำง่าย และน่าปฏิบัติ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Knorr My Green Food Steps program

เรายังเป็นพันธมิตรกับ World Food Programme เพื่อช่วยสร้างอนาคตอันสดใส ที่ผู้คนทั่วโลกเลือกทานอาหารอันอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการได้โดยง่าย เราได้บริจาคอาหารปรุงสุกอันมีประโยชน์ร่วมกับ World Food Programme ให้กับเด็กนักเรียนทั่วโลกในวันอาหารโลกของทุกๆ ปี ปัจจุบันเราได้บริจาคอาหารกว่า 2 ล้านมื้อ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตรระหว่าเรากับ World Food Programme

เราได้บริจาคอาหารปรุงสุกอันมีประโยชน์ร่วมกับ World Food Programme ให้กับเด็กนักเรียนทั่วโลกในวันอาหารโลกของทุกๆ ปี

เราตั้งเป้าให้ผลิตภัณฑ์ของเราจำนวน 75% มีปริมาณเกลือในจำนวนที่ทำให้ผู้บริโภคได้รับเกลือไม่เกิน 5 กรรมต่อวัน อันเป็นเป้าหมายหนึ่งใน Unilever Sustainable Living Plan ของเรา เรายังคงมุ่งหวังที่จะเพิ่มชนิดสินค้าในฐานสินค้าของเราให้มีมาตรฐานทางโภชนาการสูงสุดเป็นสองเท่าภายในปี 2020 ตามแนวทางโภชนาการที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายทางโภชนาการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Unilever Sustainable Living Plan