Skip to content
กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?
ภาพผีเสื้อเกาะดูดเกสรดอกไม้ img

ใช้แมลงเพื่อไล่แมลงศัตรูพืช

เกษตรกรต้นแบบของคนอร์เลือกใช้วิธีจากธรรมชาติในการปรามปรามศัตรูพืช แมลงศัตรูพืชทุกชนิดมีศัตรูทางธรรมชาติของมัน เกษตรกรของเราจึงเลือกเอาแมลงสายพันธุ์อื่นที่เป็นศัตรูมาช่วยไล่แมลงที่ไม่ต้องการเหล่านั้นออกไปตามธรรมชาติ

แมลงจำพวก Nesidiocoris ชอบกินตัวมอด Tuta Absoluta ที่เป็นศัตรูตัวฉกาจของฟาร์มมะเขือเทศ มันสามารถก่อความเสียหายต่อฟาร์มทั้งฟาร์ม เกษตรกรจึงจำเป็นต้องจำกัดตัวมอดเหล่านี้

ถึงการป้องกันไว้ก่อนดีจะกว่าแก้ แต่แมลงศัตรูพืชตัวจิ๋วก็ยากต่อการมองหาและกำจัดโดยใช้ยาฆ่าแมลงเฉพาะเวลาที่จำเป็น ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรบางคนจึงเริ่มใช้กับดักที่มีกลิ่นล่อแมลงและกล้องจิ๋วซ่อนไว้ภายใน กับดักนี้ทำให้เกษตรกรรู้ทันว่าเกิดอะไรขึ้นในฟาร์ม และช่วยตัดสินใจว่าต้องจัดการหรือไม่ หากกับดักนี้นับจำนวนแมลงได้มาก มันจะส่งข้อความไปเตือนเกษตรกรให้รู้ว่าเกิดปัญหาขึ้นในฟาร์มแล้ว

สัตว์หลายสายพันธุ์สามารถช่วยกำจัดศัตรูพืชได้ ชาวไร่มะเขือเทศบางรายได้สร้างที่อยู่ให้กิ้งก่า ค้างคาว และนกติดสีน้ำเงิน ให้มันช่วยควบคุมศัตรูพืชในฟาร์ม และช่วยรักษาสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์ไปในเวลาเดียวกัน

ผลผลิตที่เสียหายจากศัตรูพืชทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง แต่การใช้ยาฆ่าแมลงในแต่ละครั้งก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ เกษตรกรคนอร์จึงทำทุกวิถีทางเพื่อใช้ยาฆ่าแมลงให้น้อยที่สุด พวกเขาประสบความสำเร็จในการลดการใช้ยาฆ่าแมลงลง 31% ต่อฟาร์มตั้งแต่ปี 2011