ภาพฟักทองสีส้มในไร่ img

เสียงของรสชาติที่ดี

ฝักมะขาม

มะขาม - ลองเคาะดู

ลองเคาะฝักมะขามด้วยนิ้ว ถ้าเสียงฟังเหมือนข้างในกลวง แปลว่าพร้อมแล้ว

มือถือกองถั่วแขกสีเขียว

ถั่วแขก - ลองหักดู

ถ้าฝักถั่วหักครึ่งด้วยเสียงที่ฟังดูกรอบ แปลว่ามันพร้อมแล้ว

ฟักทองสีส้มในไร่

ฟักทอง - ลองตบดู

ตบผลฟักทองแรงๆ ถ้าเสียงฟังเหมือนข้างในกลวง แปลว่าพร้อมแล้ว

ต้นหอมใหญ่

หอมใหญ่ - ดูที่ใบ

ถ้าใบของต้นหอมใหญ่ร่วงจากต้น แปลว่าพร้อมเก็บเกี่ยว

ต้นมะเขือเทศ

 มะเขือเทศ - ลองเขย่าดู

จับต้นมะเขือเทศแล้วเขย่า ถ้าผลร่วงจากต้น แปลว่าพร้อมแล้ว