ที่เก็บฟืนในไร่เกษตร banner
ที่อยู่อาศัยสำหรับเลี้ยงผึ้งและแมลง banner

โรงแรมรังผึ้ง

สร้างโรงแรมผึ้งระหว่างแปลงเพาะปลูกเพื่อเร่งการผสมเกสร

ชายกับบ่อน้ำขุดในไร่ banner

ระบบนิเวศใหม่

Iขุดบ่อน้ำเพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่

ไส้เดือนดิน แบนเนอร์

ไส้เดือน

ให้ไส้เดือนเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน 

แมลงเต่าทอง แบนเนอร์

เต่าทอง

สร้างสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมสำหรับการจำศีลและผสมพันธุ์ของเต่าทอง

กิ้งก่า แบนเนอร์

กิ้งก่า

ให้กิ้งก่าอาศัยในฟาร์ม เพื่อช่วยปราบปรามศัตรูพืช

ค้างคาวห้อยหัว แบนเนอร์

ค้างคาว

ปล่อยให้ค้างคาวจับเหล่าตัวมอดที่ชอบกินผลมะเขือเทศ

นกยางใกล้สูญพันธุ์ แบนเนอร์

ยินดีต้อนรับนกยาง นกกระสา และเหยี่ยวปีกดำที่ใกล้สูญพันธุ์

สร้างบรรยากาศให้นกยาง นกกระสา และเหยี่ยวปีกดำ ที่เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์สามารถอาศัยอยู่ในฟาร์มได้