Skip to content
กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?
ที่เก็บฟืนในไร่เกษตร banner

พนักงานต้อนรับโรงแรมรังผึ้ง


เกษตรกรผู้เพาะปลูกอย่างยั่งยืนต้องทำหน้าที่หลายบทบาท เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์ เชฟ ช่างยนต์ หรือแม้กระทั่งพนักงานต้อนรับ ที่คอยทำให้สัตว์ประจำถิ่นไม่รู้สึกแปลกแยก ช่วยดูแลกำจัดวัชพืชและแมลงร้าย ช่วยผสมเกสรพืช ช่วยผลิตปุ๋ย และช่วยให้ไร่นาเป็นที่ที่น่าอยู่มากขึ้น เหล่านี้คือสิ่งที่เกษตรกรฟาร์มต้นแบบของคนอร์ทำอุทิศให้กับบรรดาสัตว์ขนปุย มีเกล็ด หรือแม้แต่สัตว์ที่ตัวเป็นเมือกในฟาร์ม

 
เกษตรกรผู้เพาะปลูกอย่างยั่งยืนต้องทำหน้าที่หลายบทบาท เป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์ เชฟ ช่างยนต์ หรือแม้กระทั่งพนักงานต้อนรับ ที่คอยทำให้สัตว์ประจำถิ่นไม่รู้สึกแปลกแยก ช่วยดูแลกำจัดวัชพืชและแมลงร้าย ช่วยผสมเกสรพืช ช่วยผลิตปุ๋ย และช่วยให้ไร่นาเป็นที่ที่น่าอยู่มากขึ้น เหล่านี้คือสิ่งที่เกษตรกรฟาร์มต้นแบบของคนอร์ทำอุทิศให้กับบรรดาสัตว์ขนปุย มีเกล็ด หรือแม้แต่สัตว์ที่ตัวเป็นเมือกในฟาร์ม

บทความที่เกี่ยวข้อง

( 4 items )