Skip to content

Alternatieve plantaardige oliën - Wegens een tekort aan zonnebloemolie maken we gebruik van alternatieve oliën. Lees hier welke oliën we gebruiken: https://www.unilever.com/alternative-oils.

Iets aan het zoeken?
duurzaamheid achtergrond
Ontdek knorr

Duurzaamheid

Wat betekent duurzaam inkopen? Hoe ver is Knorr?

Wat betekent duurzaam inkopen? Hoe ver is Knorr?

Wij hebben samen met boeren en duurzaamheidsexperts uit onder andere het WWF, de Rainforest Alliance, Wageningen Universiteit en Proforest de Duurzame landbouwcode van Unilever (SAC) ontwikkeld. Wij controleren of boeren zich aan de code houden door middel van externe auditing.

In de Duurzame Landbouwcode, de Unilever Sustainable Agriculture Code (SAC) - PDF - 1 Mb, heeft Unilever haar richtlijnen vastgelegd voor duurzame landbouw. De SAC is de basis van het Duurzame Landbouwprogramma voor Knorr. De Code staat garant voor een manier van werken die beter is voor het milieu en de arbeidsomstandigheden van boeren en daarnaast de opbrengsten per hectare vergroot.

In de Code zijn 12 duurzaamheidsindicatoren opgenomen waaraan boeren worden getoetst via een externe audit. Dit zijn:

1. Reductie van landbouwchemicaliën en brandstoffen: Landbouwchemicaliën (kunstmest/pesticiden) en brandstoffen dienen zo efficiënt mogelijk te worden gebruikt om het milieu zo min mogelijk te belasten.

2. Waardeketen en lokale economie: Ieder onderdeel van de waardeketen dient winstgevend te zijn, ook voor boeren. Unilever is actief betrokken bij initiatieven die erop zijn gericht productkwaliteit en opbrengst te verhogen.

3.Maatschappelijk en menselijk kapitaal: Aan de basis van duurzame landbouw en veeteelt staan gepassioneerde mensen. Mensen die het als een uitdaging zien om natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken, die overtuigd zijn van de voordelen van duurzame landbouw en over de kennis beschikken om de principes ervan in te voeren en te bewaken.

4. Water optimalisatie: Een derde van alle landen in de wereld heeft te kampen met waterproblemen. Als we nú geen maatregelen nemen, zal dat aantal alleen nog maar toenemen. Onze richtlijnen voor duurzame landbouw schrijven voor dat boerderijen water uit duurzame bronnen gebruiken en er efficiënt mee omspringen. Schone, natuurlijke (drink)watervoorraden moeten bovendien behouden blijven.

5. Dierenwelzijn: Vijf ‘vrijheden’ vormen de basis voor het onderdeel Dierenwelzijn in onze Code, waaronder vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding; vrij zijn van ongemak, pijn, verwondingen en ziekte; vrij zijn om normaal gedrag te vertonen; en vrij zijn van angst en leed.

6. Biodiversiteit: Boeren die werken voor Knorr verbouwen hun gewassen zonder het natuurlandschap of de flora en fauna te schaden.

7. Zorg voor de grond: Een gezonde bodem is letterlijk en figuurlijk een ‘grondprincipe’. Wij vragen van de voor Knorr werkende boeren een duurzaam bodembeheer en aandacht voor natuurbehoud om ook in de toekomst bodemgezondheid te behouden. Want een goed bodembeheer draagt bij aan kwalitatief betere en grotere oogsten.

8. Training: Wij willen de kennis, opleiding en het zelfvertrouwen van boeren vergroten.

9. Afval: Wij vragen boeren hun afvalstromen te optimaliseren – van inkoop en scheiding tot afvoer – wat bovendien tot kostenreductie leidt. Afvalstromen dienen te worden afgevoerd op een manier die het milieu, de werknemers en de kinderen op een boerderij beschermt.

10. Energie en broeikasgassen: Wij vinden het belangrijk dat boeren de mogelijkheden zien én benutten om energieverbruik op een boerderij omlaag te brengen en uit duurzame bronnen te betrekken. Bijvoorbeeld door gebruik van efficiëntere machines en minder pesticiden/kunstmest en door het energieverbruik tijdens irrigatie terug te dringen.

11. Continue verbetering: Het bevorderen van duurzame landbouw is een continu proces. We zullen ons blijven inzetten voor steeds betere landbouwmethodes die de behoeften van mensen, onze planeet en het maken van winst met elkaar in balans houden.

12. Responsible Sourcing Policy - PDF - 1 Mb voor boerderijen: hierin wordt geborgd dat de bedrijfsvoering op een wettige en integrere wijze plaatsvindt en dat de rechten van arbeiders en lokale gemeenschappen worden beschermd.

Voor meer informatie download de Unilever Sustainable Agriculture Code - PDF - 1 Mb

Hoe kunnen we de kwaliteit van de duurzame landbouwcode van unilever waarborgen?

Onze boeren werken volgens de 12 duurzaamheidsindicatoren van de Duurzame Landbouwcode. Er wordt onafhankelijke verificatie uitgevoerd onder boeren en leveranciers. De onafhankelijke organisatie Control Union begeleidt de boeren en leveranciers bij het ontwikkelen en uitvoeren van de richtlijnen uit de Duurzame Landbouwcode.

De onafhankelijke verificatie van het complete systeem van de Code wordt door SGS verzorgt. In onze ‘Scheme Rules - PDF - 936 KB' vind je meer over hoe dit programma werkt en wanneer een grondstof gekenmerkt wordt als 'duurzaam geproduceerd'. Naast onze SAC staan we ook open voor andere duurzaamheidsnormen, zoals Rainforect Allaince, Roundtable on Sustainable Palm Oil and Round Table for Responsible Soy.

Knorr wil de positieve effecten van duurzame landbouw op de levens van boeren, hun families en het milieu laten zien en anderen daarmee inspireren om duurzaam geteelde producten te gebruiken.

Hoe ondersteunt Knorr boeren?

In 2011 hebben we het Knorr Partnership Fund opgericht dat elk jaar samen met onze leveranciers 1 miljoen euro investeert in projecten voor hun boeren. Dit helpt ze te voldoen aan de vereisten van onze Duurzame Landbouwcode van Unilever. Tot dusver hebben we meer dan 70 projecten gefinancierd.

Wat is een Knorr landmark farm?

Wij belonen de boeren die de beste normen op het gebied van duurzame landbouw hebben aangetoond en hier ook actief over communiceren met de ‘Knorr Landmark Farm’-status. Deze boeren voldoen aan alle vereisten van onze code en vormen het goede voorbeeld waarvan wij graag willen dat anderen dat volgen. De boeren zetten zich niet alleen in voor duurzaamheid maar openen ook hun deuren om fascinerende inzichten in het dagelijkse leven op hun boerderijen te delen zodat anderen hiervan kunnen leren. Vanaf 2011 hebben wij 45 boeren wereldwijd de Landmark Farm status gegeven.

Hoe weet ik welke Knorr producten duurzame ingrediënten bevat?

Kijk of u het Knorr Sustainability Partnership logo ziet op producten die deze ingrediënten bevatten. Dit betekent dat ingrediënten in die verpakking door boeren en leveranciers geteeld zijn die aan de normen van onze Duurzame Landbouwcode van Unilever voldoen. Wij gebruiken dit logo alleen als er minstens 50% van de groente en kruiden in het product duurzaam geteeld zijn. De ingrediënten worden ook aangegeven op de voor- of achterkant van onze verpakkingen. Inmiddels voldoet 95% van alle groenten en kruiden voor Knorr aan de code.

De Knorr producten met duurzaam geteelde ingrediënten zijn te herkennen het volgende logo:

Ontdek knorr Duurzaamheid

Waarom gebruikt Knorr niet het biologische keurmerk?

Sommige mensen hebben liever biologische producten en wij hebben daarom een aantal biologische productseries. Volgens ons is biologische productie alleen niet voldoende om sommige belangrijke duurzaamheidsproblemen op te lossen, zoals de maatschappelijke impact van landbouw of landgebruik en ontbossing op wereldwijd niveau. Dit is de reden dat wij de Duurzame Landbouwcode van Unilever en zijn 12 indicatoren hebben ontwikkeld en dit als basis gebruiken.

Biologische certificering wordt erkend door de International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), en valt voor ons onder onze duurzame landbouwdoelen. Daarnaast gebruiken wij voor kruiden in sommige van onze toeleveringsketens van kleinschalige boeren de Rainforest Alliance certificering, wat deel uitmaakt van de Sustainable Agriculture Network Standard.

En vlees in producten van Knorr?

Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat dieren in goede omstandigheden opgroeien en goed behandeld worden. Wij hebben onze dierenwelzijnsnormen mede ontwikkeld met NGO Compassion in World Farming en het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat wij 'Niveau 3' dierenwelzijn bereiken voor onze kippen, koeien en varkens. Dit betekent dat dieren voldoende ruimte, licht, omgeving hebben en kunnen leven in verrijkte omgevingen die geschikt zijn voor hun natuurlijke gedrag.

En kruiden geteeld door kleinschalig boeren?

Als onderdeel van onze ambitie voor 2020 helpen wij veel kleinschalige kruidentelers in onze toeleveringsketen hun techniek te verbeteren en betere toegang te krijgen tot opleidingen en ondersteuning.

Van veld tot op het bord: doormiddel van goed en voedzaam eten wereldwijd

Wij vinden dat voedzaam eten voor iedereen beschikbaar moet zijn. Wij zorgen ervoor dat de natuurlijke goedheid van onze groenten behouden blijft van het veld tot onze producten. Wij bieden voedsel dat voedingsstoffen biedt aan bevolkingsgroepen die het nodig hebben, zoals in Nigeria via onze Knorr-bouillonblokjes waar ijzer aan is toegevoegd. En wij inspireren mensen smaak toe te voegen aan hun gerechten door voedzame ingrediënten en groenten te gebruiken in hun recepten.

Ons programma om mensen ertoe te bewegen voedzaam te koken, Follow My Green Food Steps, is in 2015 in Nigeria van start gegaan. Via dit programma willen wij de gezondheid van duizenden vrouwen en jonge meisjes verbeteren door voedzaam koken betaalbaar, eenvoudig en aantrekkelijk te maken. Meer informatie over Knorr My Green Food Steps programma.

Wij werken ook samen met het Wereld Voedselprogramma voor een betere toekomst waar voedzaam eten voor meer mensen wereldwijd makkelijker toegankelijk is. Elk jaar doneren we samen met het Wereld Voedselprogramma op Wereld Voedseldag voedzame, gekookte maaltijden voor schoolkinderen over de hele wereld. Tot nu toe hebben we 2 miljoen maaltijden gedoneerd. Voor meer informatie over onze samenwerking met het Wereld Voedselprogramma.

Als onderdeel van het Unilever Sustainable Living Plan hebben we een wereldwijd doel dat in 2020 75% van ons Foods assortiment voldoet aan zoutgehaltes die een zoutinname van maximaal 5g per dag mogelijk maken, zoals aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Wij richten ook op het verdubbelen van het gedeelte van ons assortiment dat in 2020 voldoet aan de hoogste voedingsnormen (energie, verzadigd vet, zout, suiker, transvet) gebaseerd op wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen. Voor meer informatie over onze voedingsdoelen als onderdeel van het Unilever Sustainable Living Plan.