Skip to content

Alternatieve plantaardige oliën - Wegens een tekort aan zonnebloemolie maken we gebruik van alternatieve oliën. Lees hier welke oliën we gebruiken: https://etiket.economie.fgov.be/nl/label.

Wat zoek je?
Hoe we verpakkingsafval kunnen verminderen

Hoe we verpakkingsaf-
val kunnen verminderen

We verminderen afval door recycleerbare of herbruikbare verpakkingen aan te bieden. We denken hierbij in cycli. We hebben ons tot doel gesteld om onze verpakkingen voortdurend te verbeteren, zodat ze kunnen worden hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd. Onze belofte: dat 100% van onze plastic verpakkingen tegen 2025 recycleerbaar, herbruikbaar of composteerbaar zijn.

Met de verpakkingen van onze vloeibare soepen en sauzen zijn we al goed  op weg om deze nog beter te  maken waardoor recycleren nog beter kan. Ze zijn gecertificeerd met het FSC®-label, het karton is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen en andere gecontroleerde bronnen.

Wanneer de verpakkingen worden gerecycled, wordt het kartonnen deel teruggewonnen. De kartonvezel wordt gerecycled tot nieuw papier (papieren handdoeken, toiletpapier, papieren zakdoekjes). De dunne lagen kunststof (polyethyleen) en aluminium kunnen uiteindelijk worden omgezet in een nieuw materiaal, PolyAl, dat onder andere wordt gebruikt voor de vervaardiging van stadsmeubilair (banken, stoelen, afvalbakken, enz.).

Voor de producten uit onze assortimenten die nog niet herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar zijn, werken we dagelijks aan het bereiken van onze doelstellingen.

In 2018 hebben we ook een reeks soepen  gelanceerd in glazen flessen,  d.w.z. verpakkingen die gerecycleerd kunnen worden.