กรุบกรอบกับ ถั่วนัท และ เมล็ดพันธุ์
Future 50 Foods

กรุบกรอบกับ ถั่วนัท และ เมล็ดพันธุ์ 1 ในวัตถุดิบ 50 อาหารแห่งอนาคต

Linum usitatissimum
Cannabis Sativa
Sesamum indicum
Juglans regia