สูตรเด็ดจากรายการเชฟไม่ทิ้งแถว EP15
Future 50 Foods

มีหัวย่อมดีกว่าไร้หัวอยู่แล้ว! รู้จักกับ ‘พืชหัว’ 1 ในวัตถุดิบ 50 อาหารแห่งอนาคต

Nelumbo nucifera
Dioscorea alata
Pachyrhizus erosus
Ipomoea batatas