สูตรเด็ดจากรายการเชฟไม่ทิ้งแถว EP15
Future 50 Foods

เมล็ดงอก ยิ่งงอก ยิ่งได้คุณค่า

Medicago sativa
Phaseolus vulgaris
Cicer arietinum