สูตรเด็ดจากรายการเชฟไม่ทิ้งแถว EP15
Future 50 Foods

สาหร่าย ประโยชน์หลากหลายใต้น้ำ

Undaria pinnatifida