สูตรเด็ดจากรายการเชฟไม่ทิ้งแถว EP15
Future 50 Foods

ผักกินราก สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใต้ดิน

Scorzonera hispanica
Petroselinum crispum
Raphanus sativus var. Longipinnatus