สูตรเด็ดจากรายการเชฟไม่ทิ้งแถว EP15
Future 50 Foods

ไม่มี ‘เห็ด’ ก็ไม่เด็ดน่ะสิ! มารู้จักกับเห็ด 1 ในวัตถุดิบ 50 อาหารแห่งอนาคต

Grifola frondosa
Lactarius deliciosus