สูตรเด็ดจากรายการเชฟไม่ทิ้งแถว EP15
Future 50 Foods

ผักใบเขียว นี่แหละแหล่งพลังงานมหาศาล!

Beta vulgaris
Brassica ruvo
Brassica oleracea var. sabellica
Moringa oleifera
Brassica rapa subsp. Chinensis
Cucurbita pepo
Brassica oleracea var. capitata
Spinacia oleracea
Nasturtium officinale