สูตรเด็ดจากรายการเชฟไม่ทิ้งแถว EP15
Future 50 Foods

ข้าวและธัญพืช แหล่งคาร์โบไฮเดรตระดับโลก

Amar anthus
Fagopyrum esculentum
Chenopodium quinoa
Digitaria exilis
Triticum turanicum
Triticum spelta
Eragostis tef
Ziza nia