Skip to content

กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?

ต้องการความช่วยเหลือ?

ติดต่อเรา

บริการผู้บริโภค.

สอบถามหรือแนะนำ โทร 0-2739-4000

ต่างจังหวัดโทรฟรี (1800) 232-600

จันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00 น.

หรืออีเมลมาที่ Consumer-Hotline.Thailand@unilever.com

สำนักงานใหญ่ ยูนิลีเวอร์เฮาส์

161 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10310

 

ในกรณีที่ติดต่อเราผ่านทางไปรษณีย์ กรุณาระบุข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ เพื่อการติดต่อกลับอย่างมีประสิทธิภาพ:

 

-หีวข้อเรื่องที่ติดต่อ

- ชื่อจริง

-นามสกุลจริง

- ที่อยู่

- รหัสไปรษณีย์

- เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

 

ในกรณีที่คุณต้องการติดต่อเกี่ยวกับปัญหาของสินค้า กรุณาระบุข้อมูลดังนี้ รวมถึงตรวจสอบว่าคุณได้ให้ข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องและติดต่อได้ เพื่อการติดต่อกลับอย่างมีประสิทธิภาพ:

 

- ชื่อสินค้า และขนาด

-หมายเลขบาร์โค้ดสินค้า

- วันหมดอายุ

-เลขที่การผลิต

- ชื่อร้าน/แหล่งที่ซื้อสินค้า