Skip to content
กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?
OLD EGGS, HOW DO NEW EGGS LOOK
เทคนิคและเคล็ดลับการทำอาหาร

ไข่เก่า ไข่ใหม่ ดูยังไง?

ไข่สดใหม่ทั้งอร่อยและให้คุณค่าอาหารครบถ้วน ไข่ใหม่จับแล้วจะสากมือ เพราะยังมีนวลแป้งเคลือบเปลือกไข่อยู่ เมื่อต่อยออกมาแล้วไข่ขาวจะข้น ไข่แดงจะนูนอยู่ตรงกลางไข่ขาว