Skip to content
กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?
JUST USE THIS! BOILING WATER DOES NOT OVERFLOW THE POT
เทคนิคและเคล็ดลับการทำอาหาร

ใช้แค่สิ่งนี้! น้ำเดือด ก็ไม่ล้นหม้อ

            ต้มน้ำทีไร น้ำต้องเดือดล้นหม้อทุกที แต่ไม่เป็นไรคนอร์มีเคล็ดลับมาบอก! เพียงแค่นำ ‘ตะหลิว’ หรือ ‘ทัพพีไม้’ วางคั่นไว้บนขอบปากหม้อ ก็ช่วยลดฟองน้ำไม่ให้เดือดล้น เพราะเป็นการลดพื้นที่บริเวณปากหม้อ และช่วยให้แรงตึงผิวของน้ำลดลง ทำให้ฟองแตกง่าย ไม่สูงจนล้นออกจากปากหม้อ ง่ายๆ แค่นี้ก็แก้ปัญหาน้ำเดือดล้นหม้อได้แล้ว!