แกงขี้เหล็กยังไงก็ไม่ขม ด้วยวิธีนี้
เทคนิคและเคล็ดลับการทำอาหาร

แกงขี้เหล็กยังไงก็ไม่ขม ด้วยวิธีนี้

curry casserole
curry casserole is not bitter