Skip to content
กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?
preparingkaffirlimeleaves Banner
เทคนิคและเคล็ดลับการทำอาหาร

เทคนิคเตรียมใบมะกรูดก่อนปรุงอาหาร

preparing kaffir lime leaves
 

การใช้ใบมะกรูดทำอาหารมีหลายวิธี การฉีกใบมะกรูดต้องพับใบมะกรูด มือหนึ่งจับตรงเส้นกลางให้แน่น

แล้วใช้มือข้างที่ถนัดค่อยๆฉีก สำหรับการซอยใบมะกรูดต้องฉีกเอาแกนกลางออกก่อน แล้ววางใบมะกรูดซ้อนกัน

ม้วนให้แน่นตามยาว ให้ซอยตามขวางโดยเอียงมีดเล็กน้อย ข้อสำคัญคือควรหั่นหรือฉีกใบมะกรูดแล้วใส่ในอาหารทันที

อาหารจึงจะหอมกลิ่นใบมะกรูดที่สุด