Skip to content
กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?
หุงข้าวยังไงให้เม็ดสวยน่ากิน banner
เทคนิคและเคล็ดลับการทำอาหาร

หุงข้าวยังไงให้เม็ดสวยน่ากิน

ข้าวอบและข้าวผัด นิยมใช้ข้าวสวยที่เหลือค้างหม้อมาทำ เพราะเมล็ดข้าวจะแห้งสวย ถ้าจะหุงขึ้นมาใหม่ก็ได้

ควรเป็นข้าวหอมมะลิเก่า เพราะหุงแล้วจะได้ข้าวที่สุกนุ่มเป็นเมล็ดสวยน่ากิน ไม่มียางข้าวมากจนทำให้ข้าวเมล็ดติดกัน

เวลาหุงต้องซาวข้าวสารให้สะเด็ดน้ำแล้วหุงทันที ห้ามแช่น้ำทิ้งไว้เพราะข้าวสารจะอุ้มน้ำมากเกินไป เมื่อนำไปหุงข้าวจะแฉะ เมล็ดไม่สวย  

how to cook rice step1

อีกวิธีหนึ่งจะซาวข้าวแล้วนำไปผัดกับน้ำมันพืชก่อน  

how to cook rice step2

แล้วจึงนำไปหุง เหมือนที่เราหุงข้าวมันไก่ แต่ต้องไม่ใช้น้ำมันมาก ผัดเพียงเพื่อให้น้ำมันเคลือบเม็ดข้าวเท่านั้น ข้าวก็จะไม่เกาะกันเป็นก้อน 

how to cook rice step3