Skip to content
กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?
หุงข้าวกล้องให้ห๊อมหอม นุ๊มนุ่ม
เทคนิคและเคล็ดลับการทำอาหาร

หุงข้าวกล้องให้ห๊อมหอม นุ๊มนุ่ม

ข้าวกล้องกินแล้วได้ประโยชน์กว่าข้าวขัดขาว เหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่นิยมบริโภคก็เพราะข้าวกล้องเมื่อหุงแล้วจะแข็งกว่าข้าวขาว ฉะนั้นเราควรหุงข้าวกล้องให้นุ่มน่ารับประทานยิ่งขึ้น เพื่อว่าสมาชิกในครอบครัวจะได้เปลี่ยนใจมารับประทานข้าวกล้องแทน

ทำโดยนำข้าวกล้องแช่น้ำไว้ก่อนประมาณ 30 นาที 

เวลาหุงใช้น้ำในอัตราส่วนข้าว 1 ส่วนต่อน้ำ 3 ส่วน ข้าวจะนุ่มขึ้น หรือจะใส่ข้าวขัดขาวผสมลงไปในอัตราส่วน 1 ส่วนต่อข้าวกล้อง 4 ส่วน ก็จะช่วยให้ข้าวกล้องนุ่มขึ้นได้เหมือนกัน