Skip to content
กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?
ย่างปลาหมึกให้เนื้อเด้ง ไม่เหนียว
เทคนิคและเคล็ดลับการทำอาหาร

ย่างปลาหมึกให้เนื้อเด้ง ไม่เหนียว


 
นำปลาหมึกกล้วยสดๆ มาย่าง ย่างทั้งเยื่อหรือลอกเยื่อก็ได้ ถ้าลอกเยื่อออกแนะนำให้บั้งปลาหมึกก่อนหมักกับเครื่องปรุงเพื่อให้น้ำหมักซึมเข้าเนื้อได้ดี ย่างปลาหมึกควรใช้ไฟค่อนข้างแรง เนื้อปลาหมึกจะไม่เหนียว