กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?

คล็ดลับอาหารไทยอยู่ที่สมุนไพรและเครื่องเทศ
เรื่องเล่าจากเชฟคนอร์

อะไรกินได้- ไม่ ได้ รู้ไว้กันเจแตก!

เทศกาลการกินเจ ถือเป็šนช่‹วงของการถือศีล และละเว้Œนเนื้อสัตว์ เพื่อทําจิตใจและร่‹างกายให้Œสะอาดบริสุทธิ์ ยังมีอาหารบางอย่างที่หลายๆคน อาจไม่‹รู้Œว่า แบบนี้เจ หรือ ไม่‹เจ มาเช็คและเตรียมความพร้Œอมกันเจแตกกันได้Œที่นี่เลย!
 
1. เจกินผักได้Œ ยกเว้Œน ผักเหล่‹านี้
 
1.ผักชี

การถือศีลกินเจ ถึงแม้ว่าเราจะกินผักก็ได้Œจริง แต‹รู้Œมั้ยว่าผักบางประเภทก็ห้ามกิน นั่นก็คือผักที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิด ได้แก่‹ กระเทียม, หัวหอม, หลักเกียว หรือ กระเทียมโทนจีน, กุยช่‹าย, ใบยาสูบ

แล้วผักชีล่‹ะ กินได้Œไหม?

ผักชี ถือว่าเป็นผักที่มีกลิ่นฉุน กินไม่ได้Œในช่วงเจเหมือนกัน

แต่ถ้Œาใครอยากทานผักโรยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอม ก็สามารถใช้Œผักอย่‹าง ใบ หรือก้านขึ้นฉ่าย แทนได้Œ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความเชื่อของแต่ละคนด้Œวยนะ
 
2. หอยนางรม
 
 
2.หอย

เป็นที่สงสัยกันเยอะมากในหมู่คนกินเจ ว่‹า หอยนางรม หรือ ซอสหอยนางรม นั้นเจหรือไม่เจ เนื่องจากมีตํานานที่เล่‹าขานกันมายาวนานว่าสามารถกินได้Œ ซึ่งหลักสําคัญของการกินเจก็คือการไม่‹เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต ถ้Œาจะกินเจให้ถูกหลักอย่‹างแท้จริง จึงไม่‹ควรกินหอยนางรม หรือ ซอสหอยนางรม เพราะฉะนั้นแล้Œวถ้าใครที่ตั้งใจจะถือศีลกินเจให้Œถูกต้Œองตามหลักจริงๆ ก็ไม่‹ควรทานหอยนางรมเหมือนกับเนื้อสัตว์อื่นๆ เช่นกัน แต่ทั้งนี้เรื่องการกินหอยนางรมก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนด้Œวยนะ
 
ถ้ามองหาตัวเลือกทดแทนซอสหอยนางรมสามารถใช้Œ ซอสเห็ดหอมเจ หรือจะใช้Œคนอร์ซุปเห็ดหอมก้Œอนละลายกับน้ํา ผสมกับแป้งมันนำไปเคี่ยวจนเหนียวข้นเพื่อเพิ่มรสชาติเข้Œมข้Œน หอมอร่‹อยได้Œเช่‹นกัน
 
3. สาหร่‹าย
 
3.สาหร่าย

สาหร่‹ายจัดเป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มพืช ไม่‹ใช่‹สัตว์ ดังนั้นจึงสามารถกินได้Œโดยไม่‹ผิดหลักเจที่ให้Œละเว้Œนเนื้อสัตว์

4. ไข่
 
4.ไข่

ไข่ ไม่ใช่‹เนื้อสัตว์ แต่ใครหลายๆ คนอาจสงสัยว่‹า แล้วทําไมถึงกินไม่‹ได้Œช่วงเจ เพราะหลักของการกินเจ คือการไม่เบียดเบียนสิ่งมีชีวิต ซึ่งไข่‹ไก่ถือเป็šนผลผลิตของสิ่งมีชีวิต จึงไม่สามารถกินได้Œในช่วงเจ แต่ถ้าใครที่กินอาหารมังสวิรัติประเภทที่กินผลผลิตจากสัตว์ได้ก็ยังสามารถกินได้ตามปกติŒ สําหรับคนที่กินเจ สามารถใช้ฟองเต้Œาหู้Œสด ทดแทนได้Œ ฟองเต้Œาหู้Œสดจะมีรสสัมผัสนุ่มคล้Œายกับไข่‹เจียวที่สุกแล้ว

5. น้ําผึ้ง
 
4.น้ำผึ้ง

ถึงแม้น้ําผึ้งจะเป็šนน้ําหวานท่ีมาจากเกสรของดอกไม้ที่ผึ้งเก็บมาแต่‹ถือว่ากินไม‹ได้Œในช่‹วงเจ เพราะกรรมวิธีการเก็บน้ําผึ้ง ต้องไล่‹ผึ้งทั้งหมดออกจากรัง ถือเป็šนการเบียดเบียนสัตว์
หากใครกินเจอยู่‹ก็สามารถใช้Œน้ําเชื่อมเคี่ยวจนได้Œสีน้ําตาล ทดแทนความหวานของน้ําผึ้งได้Œเช่‹นกัน

6. มาการีน

6.มาการีน

มาการีน เป็นเนยเทียม ที่ทํามาจากไขมันพืช อย่‹างเช่‹น น้ํามันปาล์ม น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันมะพร้Œาว เป็šนต้Œน แต่‹ทั้งนี้ถ้Œาไม่‹อยากเจแตกต้Œอง ดูส่วนผสมของมาการีนให้Œแน่‹ใจด้วยว่าไม่‹มีส่วนผสมของไขมันสัตว์เจือปน และไม่‹ควรกินบ่‹อยๆ เพราะมีไขมันทรานส์เยอะ จะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้
 
Œ รู้หลักการกินเจกันไปแล้ว ถ้าอยากได้เมนูเจไม่จำเจ กินได้ไม่มีเบื่อตลอดทั้งเทศกาล คลิกดูสูตรที่นี่เลย