คล็ดลับอาหารไทยอยู่ที่สมุนไพรและเครื่องเทศ Knoor
เรื่องเล่าจากเชฟคนอร์

ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดีจากทุ่งข้าว…สู่มื้อเช้าแสนอร่อย