Building bee hotels

”Mehiläishotellien” rakentaminen peltojen tuntumaan pölyttämisen helpottamiseksi.

new ecosystems

Lampien tekeminen uusien ekosysteemien luomiseksi.

Encouraging worms

Matojen käyttäminen orgaanisen aineen hajottamiseen maaperän rikastamiseksi.

ladybirds | Knorr suomi

Leppäkerttujen talvehtimiseen sopivien elinympäristöjen luominen.

homes for lizards

Keinopesät sisiliskoille tuhoeläinten torjumiseksi.

bats | Knorr Suomi

Lepakkojen hyödyntäminen tomaatteja tuhoavien yöperhosten hävittämisessä.

herons | Knorr Suomi

Elinympäristön mukauttaminen uhanalaisille haikaroille sekä liitohaukoille sopivaksi.