Skip to content
Etsitkö jotain?

Hae

Building bee hotels

”Mehiläishotellien” rakentaminen peltojen tuntumaan pölyttämisen helpottamiseksi.

new ecosystems

Lampien tekeminen uusien ekosysteemien luomiseksi.

Encouraging worms

Matojen käyttäminen orgaanisen aineen hajottamiseen maaperän rikastamiseksi.

ladybirds | Knorr suomi

Leppäkerttujen talvehtimiseen sopivien elinympäristöjen luominen.

homes for lizards

Keinopesät sisiliskoille tuhoeläinten torjumiseksi.

bats | Knorr Suomi

Lepakkojen hyödyntäminen tomaatteja tuhoavien yöperhosten hävittämisessä.

herons | Knorr Suomi

Elinympäristön mukauttaminen uhanalaisille haikaroille sekä liitohaukoille sopivaksi.