A plate of ginaataang papaya with tinapa flakes on a wooden table

20-Minute Ginataang Papaya With Tinapa Flakes

A pack of Knorr Ginataang Gulay Mix