Skip to content
xốt nêm Knorr

Xốt nêm từ thịt

Knorr xốt nêm đậm đặc - thấm vị ngon, bừng hương sắc. Là sự kết hợp tinh tế từ chiết xuất thịt và xương thật