Skip to content

Hạt Nêm Knorr Nấm Hương Organic

Knorr Nấm Hương Organic được tạo nên từ 100% Nấm Tươi Thái Nguyên, được chứng nhận chuẩn Ogarnic USDA và EU