Skip to content

Hỗ trợ truy cập

Chúng tôi đã cố gắng thiết kế giao diện trang web Knorr thân thiện để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ cảm thấy thú vị và thích thú khi sử dụng.

Trang web có cấu trúc đơn giản; ở phần đầu và cuối mỗi trang được tích hợp một số tính năng hữu ích như: liên kết tăng kích thước văn bản cho trang web, chức năng tìm kiếm và liên kết trang. Điều hướng bên trái được mở rộng khi bạn nhấp vào các trang.

CỠ CHỮ

Bạn có thể thay đổi kích thước văn bản của trang web bằng cách sử dụng trình duyệt của bạn.

Người dùng WINDOWS

Với trình duyệt Microsoft Internet Explorer 4 trở lên: vào trình đơn View và chọn Text Size. Trong phần Kích thước văn bản - tuỳ chọn Trung bình, Lớn hoặc Lớn nhất.

Với trình duyệt Mozilla Firefox 1 trở lên: vào trình đơn View và chọn Text Size. Sau đó điều chỉnh kích thước cho phù hợp với bạn.

Người dùng MAC

Với trình duyệt Microsoft Internet Explorer 5 trở lên: đến trình đơn View và chọn Text Size. Sau đó lựa chọn thiết lập phù hợp nhất với bạn.

Với trình duyệt Mozilla Firefox 1 trở lên: đến trình đơn View và chọn Text Size. Sau đó điều chỉnh kích thước cho phù hợp với bạn.

Hình ảnh

Tất cả các nội dung hình ảnh được sử dụng trong trang web này bao gồm cả Alt Text.

Chính sách hỗ trợ truy cập

Chúng tôi cố gắng tuân thủ các hướng dẫn về nội dung theo tiêu chuẩn W3C và xây dựng các trang web phù hợp với mức độ ưu tiên của nó. Tất cả các trang dùng cấu trúc tốt cho ngữ nghĩa (để hỗ trợ cho việc tìm kiếm khi người dùng sử dụng các công cụ tìm kiếm). Ví dụ, các thẻ h1 được sử dụng cho tiêu đề chính và sau đó h2, h3 được sử dụng cho phụ đề.

Độ phân giải 

Trang web đã được tối ưu hóa cho màn hình có độ phân giải 1024x768 trở lên.