กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?

แกงเขียวหวานเนื้อ (สูตรสำเร็จ)

แกงเขียวหวาน เป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของไทย แม้แต่ชาวต่างชาติต่างก็รู้จักและชื่นชอบแกงเขียวหวานของไทย สามารถประกอบอาหารได้จากเนื้อสัตว์หลายชนิด แต่แกงเขียวหวานที่จะแนะนำก็คือ แกงเขียวหวานเนื้อ
  • เวลาในการทำ

    นาที
  • ระดับความยาก:

  • เวลาในการเตรียม

    นาที
  • เหมาะสำหรับ

    คน