Skip to content

กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?

แกงส้มดอกแคปลาช่อน (สูตรสำเร็จ)

จากเมนูแกงส้มปลาช่อน หากเพิ่มวัตถุดิบพิเศษคือใส่ดอกแคลงไป จะทำให้ได้เมนูที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้น รสชาติเปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด ครบ ชวนให้ลิ้มลอง และไม่มีคำว่าผิดหวัง
 • เวลาในการทำ

  นาที
 • ระดับความยาก:

 • เวลาในการเตรียม

  นาที
 • เหมาะสำหรับ

  คน

 • ปลาช่อนหั่นแว่น
 • (350 กรัม)
 • 1 ½
 • ถ้วยตวง
 • ดอกแคประมาณ (300 กรัม)
 • 3
 • ถ้วยตวง
 • คนอร์สูตรสำเร็จแกงส้ม
 • 1 ซอง