โจ๊กคัพรสกุ้ง-ปูอัด 50 กรัม

คนอร์คัพโจ๊กรสกุ้ง-ปูอัด 

คนอร์คัพโจ๊กรสกุ้ง-ปูอัด โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปแสนอร่อยช่วยคุณๆให้อร่อยง่ายภายใน 2 นาทีเพียงเติมน้ำร้อน 

	    

ส่วนประกอบโดยประมาณ:ข้าวหอมมะลิอบแห้ง 82%, น้ำตาล 4.2%, เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 3.4%, วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (มอโนโซเดียมแอล-กลูทาเมต, ไดโซเดียม 5-ไรโบนิวคลืโอไตด์), กุ้งผง 1.6%, กุ้งอบแห้ง 1.3%, เกลือโพแทสเซียม 1.1%, ปูอัดอบแห้ง 0.85%, ต้นหอมอบแห้ง 0.38%, เครื่องเทศ 0.34%, วัตถุเจือปนอาหาร (INS 270, INS 307b,INS 330, INS 412, INS 471) แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ 

วิธีใช้

	    

สูตรของเรา