Skip to content
กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?
โจ๊กซองรสหมูสาหร่าย ไซส์ 35 กรัม
โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป

โจ๊กซองรสหมูสาหร่าย ไซส์ 35 กรัม

คนอร์โจ๊กซองรสหมูสาหร่าย โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปแสนอร่อยช่วยคุณๆให้อร่อยง่ายภายใน 2 นาทีเพียงเติมน้ำร้อน ด้วยคุณประโยชน์จากข้าวหอมมะลิแท้ มีวิตามิน B1 สูง และใช้เกลือไอโอดีน เพียงเท่านี้ก็อร่อยกับมื้อเช้าได้ทุกวัน
คนอร์โจ๊กซองรสหมูสาหร่าย
โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปแสนอร่อย ช่วยคุณให้อร่อยง่ายภายใน 2 นาทีเพียงฉีกซอง-เติมน้ำร้อน ด้วยคุณประโยชน์จากข้าวหอมมะลิแท้ยิ่งอร่อย และยังอุดมไปด้วยวิตามิน B1 B3 B6 หากเพิ่มท๊อปปิ้งลงไปในโจ๊กจะยิ่งเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับเมนูโจ๊กของคุณอีกด้วย
  • ทำจากข้าวหอมมะลิแท้ สายพันธุ์ กข.15
  • มีวิตามิน B1 B3 B6
ข้าวหอมมะลิอบแห้ง 80%, น้ำตาล 4.4%, เกลือไอโอดีน 4.3%, วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (โมโนโซเดียมกลูตาเมต, ไดโซเดียม 5-ไรโบนิวคลีโอไตด์), กุ้งผง 1.6%, กุ้งอบแห้ง 1.5%, ปูอัดอบแห้ง 0.99%, ต้นหอมอบแห้ง 0.38%, เครื่องเทศ 0.36%, สารป้องกันการเกิดออกซิเดชัน (INS 307b), อิมัลซิไฟเออร์ (INS 412, INS 471), สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330) แต่งกลิ่นเลียนธรรมชาติ

วิธีใช้

1) เติมน้ำร้อน 1 ถ้วย (250มล.) 
2) คนแล้วรอ 2 นาที 
3) อร่อยได้ทันที

พร้อมทำเมนูรึยัง?