Skip to content

กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?

ที่อยู่อาศัยสำหรับเลี้ยงผึ้งและแมลง
โรงแรมรังผึ้ง

สร้างโรงแรมผึ้งระหว่างแปลงเพาะปลูกเพื่อเร่งการผสมเกสร

ชายกับบ่อน้ำขุดในไร่
ระบบนิเวศใหม่

Iขุดบ่อน้ำเพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่

'image'
ไส้เดือน

ให้ไส้เดือนเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน

แมลงเต่าทอง
เต่าทอง

สร้างสภาพแวดล้อมอันเหมาะสมสำหรับการจำศีลและผสมพันธุ์ของเต่าทอง

กิ้งก่า
กิ้งก่า

ให้กิ้งก่าอาศัยในฟาร์ม เพื่อช่วยปราบปรามศัตรูพืช

ค้างคาวห้อยหัว
ค้างคาว

ปล่อยให้ค้างคาวจับเหล่าตัวมอดที่ชอบกินผลมะเขือเทศ

นกยางใกล้สูญพันธุ์
ยินดีต้อนรับนกยาง นกกระสา และเหยี่ยวปีกดำที่ใกล้สูญพันธุ์

สร้างบรรยากาศให้นกยาง นกกระสา และเหยี่ยวปีกดำ ที่เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์สามารถอาศัยอยู่ในฟาร์มได้