Skip to content

กำลังหิวอยู่หรือเปล่า?

ลุ้นรับทองง่ายๆ กับคนอร์ขวด

ลุ้นรับทองง่ายๆ กับคนอร์ขวด

กติกาการร่วมสนุก :

1. โพสต์ภาพเมนูเด็ดของคุณกับคนอร์ขวด ซอสข้นปรุงรส บน Facebook พร้อมเขียนแคปชั่นบอกความง่ายที่คุณประทับใจจากการทำอาหารด้วยคนอร์ขวดแค่ช้อนเดียว 
พร้อมติดแฮชแท็ก #คนอร์ขวด #อร่อยได้ในช้อนเดียว #dontjustcookcreate

2. ตั้งค่าการโพสต์ภาพเป็นสาธารณะ (Public)


เกณฑ์การตัดสิน :

คณะกรรมการจะเลือกผู้โชคดีที่พูดถึงความง่ายในการทำเมนูจากคนอร์ขวดและภาพเมนูเด็ดที่โดนใจมากที่สุด


รางวัล :

ผู้โชคดีที่ได้รับการเลือกจากกรรมการ จะได้รับรางวัลเป็นสร้อยทองคำมูลค่า 5,000 บาท ท่านละ 1 รางวัล รวมทั้งหมด 8 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

 และเมนูเด็ดของผู้โชคดีจะได้ขึ้นบนเว็บไซต์ของคนอร์ประเทศไทย


เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม :

1. ระยะเวลาร่วมกิจกรรมโพสต์ภาพลุ้นทอง เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 – 15 กรกฎาคม 2562

2. ประกาศผลรางวัล วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ผ่านทาง Line Official: Knorrthailand และเว็บไซต์คนอร์ประเทศไทย www.knorr.co.th

3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยในขณะประกาศชื่อผู้รับรางวัลเท่านั้น

4. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่ามากกว่า 1,000 บาท จะต้องรับผิดชอบจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลนั้นๆ

5. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 10 วันทำการหลังประกาศผลผู้โชคดี (ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2562) โดยส่งชื่อนามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์เข้ามาทางข้อความ (Inbox) ใน Facebook หากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์จากของรางวัลโดยปริยาย

6. ภาพถ่ายที่ใช้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพที่ผู้ร่วมกิจกรรมถ่ายเองเท่านั้น หากเป็นรูปภาพของผู้อื่นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรูปภาพก่อน ทั้งนี้ทาง บริษัท จะไม่รับผิดชอบอย่างใดๆ ในกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ลิขสิทธิ์ใดๆของบุคคลอื่น ทั้งสิ้น ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือละเมิดสิทธิผู้อื่นผู้ใด ทั้งนี้ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการลบรูปภาพที่ไม่เหมาะสม มีเนื้อหารุนแรง, ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี ผิดกฏหมาย หรืออาจทาให้ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของบริษัท เสียหาย หรือไม่สอดคล้องกับนโยบาย ของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การให้รางวัลของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีพฤติกรรมทุจริต ปลอมแปลง คดโกง หรือส่อเจตนาพยายามกระทำการดังกล่าว เพื่อให้ได้มาซึ่งของรางวัลในทุกกรณี

7. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้ บริษัท มีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ ในการใช้และ/หรือดัดแปลง แก้ไข ภาพทั้งหมดที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมโดยการอัพโหลดทาง Facebook และ/หรือ ช่องทางอื่นๆในการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และทากิจกรรมทางการตลาด หรือโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนใดๆ

8. หากผู้โชคดีไม่สามารถมารับรางวัลหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ

9. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นในทุกกรณี

10. ของรางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบกรณีเกิดข้อขัดข้องของเครือข่ายระบบ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญหาย ของข้อมูลในระยะเวลาของกิจกรรม

13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด