Skip to content
Iskalni niz
Sustainability image
Trajnostnost

Trajnostnost

S kmetije: vsi naši kmetijski izdelki so pridobljeni na trajnosten način.

sustainability image

Kaj pomeni trajnostni vir? Kako daleč ste prišli?  

S kmetovalci in strokovnjaki za trajnostnost iz organizacij, kot so Rainforest Alliance, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) in Fairtrade Foundation, smo razvili Kodeks trajnostno naravnanega kmetijstva družbe Unilever (USAC). Naši dobavitelji morajo upoštevati smernice, določene v kodeksu, kar pomeni, da morajo na svojih kmetijah uveljaviti bolj trajnostne prakse. Kodeks zajema 11 vidikov trajnostnega kmetijstva, na primer kakovost tal, rabo vode in biotsko raznovrstnost. S pomočjo samoocen in preverjanj nadzorujemo, ali kmetje ravnajo v skladu s kodeksom.

Kako Knorr podpira kmetovalce?  

Leta 2011 smo ustanovili partnerski sklad Knorr, ki vsako leto investira 1 milijon evrov v projekte, s katerimi skupaj z dobavitelji sofinanciramo kmetovalce. To jim pomaga izpolniti ali preseči zahteve, ki so zapisane v Kodeksu trajnostno naravnanega kmetijstva družbe Unilever (USAC). Do zdaj smo financirali več kot 70 projektov. Preberite več.

Pridobitev naziva Knorr Landmark Farm?

Kmetije, ki izkazujejo najboljše standarde trajnostnega izbora virov, Knorr nagradi z nazivom Knorr Landmark Farm. Te kmetije dosegajo vse zahteve, ki so zapisane v našem kodeksu, in predstavljajo zlati standard, za katerega si želimo, da bi ga dosegali tudi drugi. Kmetje se zavzemajo za trajnostnost in drugim nudijo zanimiv vpogled v vsakdanje življenje na svojih kmetijah. Od leta 2011 smo naziv Knorr Landmark Farm podelili več kot 30 kmetijam s celega sveta. Preberite več..

Kako naj vem, ali izdelek Knorr vsebuje trajnostno pridelane sestavine?  

Trajnostno pridelane sestavine vsebujejo izdelki z oznako Knorr Sustainability Partnership. To pomeni, da so sestavine v tem izdelku vzgojili kmetje in dobavitelji, ki so zadostili standardom, zapisanim v Kodeksu trajnostno naravnanega kmetijstva družbe Unilever. To oznako uporabimo le, če vsaj 50 % izdelka vsebuje trajnostno pridelane sestavine ali je 100 % glavne sestavine gojeno na trajnosten način. Sestavine so označene tudi na sprednji ali zadnji strani embalaže.

Je enako kot organsko?

Nekateri raje kupujejo organske izdelke in tudi te imamo v ponudbi. Prepričani smo, da samo ekološka pridelava ne more rešiti nekaterih pomembnih vprašanj glede trajnostne preskrbe s hrano, kot so družbeni vplivi kmetovanja ali povečana raba zemljišč oziroma krčenje gozdov na svetovni ravni. Zato smo razvili Kodeks trajnostno naravnanega kmetijstva družbe Unilever, ki vključuje 11 kazalnikov.

Organsko certificiranje priznava Mednarodna zveza gibanj za ekološko kmetijstvo (IFOAM), zato organske sestavine prištevamo k svojim ciljem na področju trajnostnih virov in v sklopu svoje dobavne verige za začimbe, ki vključuje male kmete, uporabljamo certifikate organizacije Rainforest Alliance, ki je del standarda mreže za trajnostno kmetijstvo (Sustainable Agriculture Network Standard).

Kaj pa meso v izdelkih Knorr?

Zagotoviti moramo, da se rejne živali redijo v dobrih razmerah in da se z njimi ravna v skladu s standardi, ki zagotavljajo njihovo dobrobit. V sodelovanju z nevladno organizacijo Compassion in World Farming smo razvili svoje standarde za dobrobit živali. Prizadevamo si, da bi v skladu z definicijo organizacije Compassion in World Farming dosegli 3. raven dobrobiti za naše piščance, krave in prašiče. To pomeni, da imajo živali na voljo dovolj prostora, svetlobe in zraka ter lahko živijo v okoljih, ki jim omogočajo njihovo naravno vedenje. 

Kaj pa začimbe in mali kmetje?

Naši cilji za leto 2020 vključujejo tudi prizadevanja, da številnim malim kmetom v dobavni verigi pomagamo izboljšati njihovo kmetijsko tehnologijo in pridobiti dostop do usposabljanja ter podpore.

Priprava hranljivih jedi

Menimo, da bi morali imeti vsi na voljo hranljiva živila. Skrbimo, da se na poti s polja do naših izdelkov ohrani naraven okus naše zelenjave. Zagotavljamo živila, kot so naše z železom bogate kocke Knorr, ki prinašajo hranilne snovi ljudem, ki jih potrebujejo. Ljudi spodbujamo, da z vključevanjem hranilnih sestavin svoje jedi obogatijo z aromami.

Obenem smo partnerji Svetovnega programa za hrano (World Food Programme), s katerim skrbimo za boljšo prihodnost, v kateri bodo hranljiva živila dostopna več ljudem po celem svetu. Vsako leto na Svetovni dan hrane skupaj s Svetovnim programom za hrano darujemo hranljive kuhane obroke šolskim otrokom po celem svetu. Do zdaj smo zagotovili 2 milijona obrokov.

S Svetovnim programom za hrano darujemo hranljive kuhane obroke šolskim otrokom po celem svetu.  

Naš načrt za trajnostnost vključuje globalni cilj, s katerim si prizadevamo, da bi 75 % naših izdelkov doseglo zahteve s področja količine soli, s katerimi bi zagotovili, da dnevni vnos soli ne bi presegel 5 gramov. Prav tako nameravamo podvojiti delež svojega portfelja, ki izpolnjuje najvišje standarde s področja hranilnih vrednosti, določenih s prehranskimi smernicami za leto 2020.