Skip to content
Iskalni niz
Press releases
O nas

Sporočila Za Javnost

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRAJEVANJU NAKUPOV »Knorr in Hellmann's«

 

Ta pravila določajo postopke in pogoje za sodelovanje v Nagrajevanju nakupov »Knorr in Hellmann's« (v nadaljevanju: nagrajevanje nakupov). Ta pravila so objavljena na spletnem naslovu www.mpg.si

 

I. Organizator, namen in trajanje nagrajevanja nakupov

Nagrajevanje nakupov za podjetje Unilever Magyarorszag Kft. Podružnica Ljubljana, Kolinska ulica 3, 1000 Ljubljana, organizira MPG PLUS agencija za marketing d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 2146681000, ID za DDV: SI17143632 (v nadaljevanju: organizator).

Nagrajevanje nakupov bo potekalo od 07.09. do 04.10. 2022

 

II. Osebe, ki lahko sodelujejo v nagrajevanju nakupov

V nagrajevanju nakupov lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in ki sprejemajo ta pravila in splošne pogoje nagrajevanja nakupov.

V nagrajevanju nakupov ne morejo in ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagrajevanja nakupov, prav tako pa tudi ne osebe, ki za organizatorja opravljajo delo ali storitve na pogodbeni podlagi. V nagrajevanju nakupov tudi ne morejo in ne smejo sodelovati ožji družinski člani zgoraj navedenih oseb (zakonec oziroma oseba, s katero živi v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo, otroci, posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega).

V primeru, da v nagrajevanju nakupov sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagrajevanju nakupov veljavno le pod pogojem, da osebo v nagrajevanju nakupov zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

 

III. Način in pogoji sodelovanja v nagrajevanju nakupov

Oseba lahko v nagrajevanju nakupov sodeluje tako, da kupi šest* (6) Knorr in/ali Hellmann's izdelkov in sicer v vseh trgovinah Interspar in vseh Spar trgovinah v Sloveniji. *XXL pakiranje se šteje kot en izdelek. Ne velja za nakup »Knorr Cup a Soup« izdelkov.

Oseba, ki želi sodelovati v nagrajevanju nakupov, račun iz trgovin Spar in trgovinah Interspar, ki dokazujejo nakup šestih Knorr in/ali Hellmann's izdelkov pošlje s čitljivo napisano osebne podatke na naslov organizatorja, MPG Plus d.o.o. Leskoškova 2, 1000 Ljubljana in sicer najkasneje do 6.10.2022 (do 24:00 ure)

Kupci v trgovinah Interspar darilo prejmejo ob predložitvi računa na informacijskem pultu, ki dokazuje nakup šestih Knorr in/ali Hellmann's izdelkov.

Sodelovali bodo vsi, katerih račun bo prispel na omenjeni naslov do 06.10.2022 (do 24:00 ure).

Blagovne znamke, ki sodelujejo v nagrajevanju nakupov so:

- Vsi izdelki blagovne znamke Knorr.

- Vsi izdelki blagovne znamke Hellmann's

*XXL pakiranje se šteje kot en izdelek. Ne velja za nakup »Knorr Cup a Soup« izdelkov.

Povzetek vseh možnosti sodelovanja za pridobitev darila:

A) V trgovinah Interspar: Ob predložitvi računa na informacijah, ki dokazuje nakup šestih Knorr in/ali Hellmann's izdelkov (XXL pakiranje se šteje kot en izdelek. Ne velja za nakup »Knorr Cup a Soup« izdelkov.). V vseh trgovinah Interspar.

B) Po pošti: Račun iz trgovin Spar in trgovinah Interspar, ki dokazuje nakup šestih Knorr in/ali Hellmann's izdelkov (XXL pakiranje se šteje kot en izdelek. Ne velja za nakup »Knorr Cup a Soup« izdelkov.) ter čitljivo napisane osebne podatke pošljite na MPG Plus d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana

V nagrajevanju nakupov sodelujejo pošiljatelji, katerih računi bodo prispeli na naveden naslov do vključno 06.10.2022 (24:00) in sicer za račun, ki dokazuje nakup šestih Knorr in/ali Hellmann's izdelkov (XXL pakiranje se šteje kot en izdelek. Ne velja za nakup »Knorr Cup a Soup« izdelkov.), kateri so bili kupljeni najkasneje do datuma 04.10.2022, ko se nagrajevanje nakupov tudi konča.

 

IV. PODELITEV DARIL

V vseh trgovinah Interspar v Sloveniji prejme kupec darilo na informacijskem pultu v času nagrajevanja nakupov ob predložitvi računa, ki dokazuje nakup šestih Knorr in/ali Hellmann's izdelkov ali pošljejo račun, ki dokazuje nakup šestih Knorr in/ali Hellmann's izdelkov na naslov organizatorja in prejme darilo po pošti.

V vseh trgovinah Spar po Sloveniji, kupec pošlje račun, ki dokazuje nakup šestih Knorr in/ali Hellmann's izdelkov na naslov organizatorja in prejme darilo po pošti.

Podelitev daril po pošti bo organizator nagrajevanja nakupov izvedel najkasneje v 30 delovnih dneh po končanju trajanja nagrajevanja nakupov, ki je 04.10.2022

Darilo bodo prejeli vsi, ki bodo pravočasno poslali račun na zgoraj omenjeni naslov in sicer najkasneje do 06.10.2022 (24:00) oz prvih 800 oseb čigar računi bodo prispeli na zgornji naslov organizatorja prvi. Prejete račune se torej evidentira v enakem zaporedju kot so bili prejeti, darila pa se razdeli v enakem zaporedju.

V primeru, da darila predčasno poidejo, organizator ne bo zagotovil dodatnih daril.

Darila, dežnik z nakupovalno vrečko bo organizator poslal na naslove, ki jih je predhodno sodelujoči poslal skupaj z računom, ki dokazuje nakup šestih Knorr in/ali Hellmann's izdelkov v Spar trgovinah in trgovinah Interspar v Sloveniji in sicer po pošti.

 

V. DARILA**

4.000* x dežnik z nakupovalno vrečko

*3.200 dežnikov z nakupovalno vrečko se razdeli v trgovinah Interspar v Sloveniji, 800 dežnikov z nakupovalno vrečko pa se razdeli po pošti za prejete račune, ki bodo prispeli na naslov organizatorja.

**Število daril je omejeno

Darila ni možno spremeniti v denarno nagrado oziroma je ni možno zamenjati za denar ali katerokoli drugo dobrino ali ugodnost.

 

VI. DOSTAVA IN IZROČITEV DARILA

Darila bo organizator nagrajevanja nakupov nagrajencem dostavil po pošti najkasneje v roku 30 dni od končanja nagrajevanja nakupov.

Darila bo organizator nagrajevanja nakupov nagrajencem dostavil po pošti najkasneje v roku 30 dni od končanja nagrajevanja nakupov. V primeru, da se bo darilo, ki je bilo nagrajencu poslano po pošti, vrnilo na naslov organizatorja, bo imel prejemnik darila možnost, da le to prevzame v roku 60 dni po koncu nagrajevanja nakupov na naslovu organizatorja MPG Plus d.o.o., Leskoškova 2, vsak delovnik med 10:00 in 14:00 uro. V primeru, da nagrajenec tudi v dodatnem roku darila ne bi prevzel, izgubi pravico do darila.

V primeru, da je dobitnik mladoletna oseba ali oseba z odvzeto poslovno sposobnostjo, je za prevzem darila nujna prisotnost zakonitega zastopnika takšne osebe, pri čemer mora zakoniti zastopnik organizatorju nagrajevanja nakupov predložiti na vpogled osebni dokument nagrajenca in svoj osebni dokument.

 

VII. DAVČNE OBVEZNOSTI

Glede na to, da nobeno od daril ne presega zakonsko določenega zneska, ki je določen za plačilo dohodnine, akontacije ne bo potrebno odvesti za nobenega dobitnika darila.

 

VIII. OBJAVE

Organizator nagrajevanja nakupov je dolžan ta pravila in splošne pogoje nagrajevanja nakupov objaviti na spletnem naslovu www.mpg.si

Ta pravila in splošni pogoji nagrajevanja nakupov so na vpogled dostopna tudi na naslovu organizatorja nagrajevanja nakupov.

 

IX. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Družba MPG d.o.o. je upravljalec osebnih podatkov sodelujočih v nagrajevanju nakupov in nagrajencev. Upravljavec bo osebne podatke sodelujočih obdeloval za namen izvedbe nagrajevanja nakupov. Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagrajevanja nakupov je obvezno, sicer sodelovanje v nagrajevanju nakupov ni mogoče.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:

- podelitev daril;

- obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagrajevanja nakupov;

- preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;

- izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).

Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti darila.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavcev, da izvedeta nagrajevanje nakupov in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagrajevanja nakupov. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov nagrajencev je darilna pogodba, ki je sklenjena s sprejemom darila s strani nagrajenca. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagrajevanja nakupov je privolitev, kadar jo posameznik poda.

Upravljavec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim, razen:

- podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;

- podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v njenem imenu in po njenih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagrajevanja nakupov...)

Upravljavec podatke sodelujočih hrani še 3 mesece po zaključku nagrajevanja nakupov, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven nagrajevanja nakupov upravljavec obdeluje do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo.

Sodelujoči v nagrajevanju nakupov imajo pravico od upravljavca zahtevati:

- dostop do svojih osebnih podatkov;

- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;

- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagrajevanju nakupov, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagrajevanja nakupov;

- da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).

Nagrajenci imajo pravico od upravljavca zahtevati:

- dostop do svojih osebnih podatkov;

- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;

- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da darila ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za za namene obdelave izven nagrajevanja nakupov;

- da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.

Sodelujoči v nagrajevanju nakupov in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov info@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.

V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na upravljavca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

 

X. SPLOŠNE DOLOČBE

Sodelujoči v nagrajevanju nakupov s tem, ko sodeluje v nagrajevanju nakupov v skladu s III. členom, ta pravila in splošne pogoje nagrajevanja nakupov avtomatsko sprejemajo.

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagrajevanje nakupov prekine ali odpove.

Organizator nagrajevanja nakupov tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz zaradi tretjega dejavnika na katerega ni mogel vplivati pri darilu.

Organizator nagrajevanja nakupov ne bo podelil nikakršnih drugih daril, razen daril, ki so navedene v teh pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 60 dni od zaključka nagrajevanja nakupov organizator nagrajevanja nakupov ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagrajevanjem nakupov.

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagrajevanju nakupov je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 17. preko e-pošte info@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.