Skip to content
Iskalni niz

Pravna obvestila

PRAVNO OBVESTILO - PREBERITE TO OBVESTILO PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI TO SPLETNO STRAN. TO OBVESTILO O VARSTVU ZASEBNOSTI POJASNJUJE VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI ZBIRAMO IN KAKO JIH UPORABLJAMO, RAZKRIVAMO IN VARUJEMO.

Splošno

Ta spletna stran (brez povezanih strani), je pod nadzorom: 

Unilever Magyarorszag Kft., Podružnica Ljubljana

Registrirana v Sloveniji

Sedež: Kolinska ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija

Za prebivalce v Sloveniji

Spletna stran je lahko dostopna iz drugih državah po svetu. Vsak kraj ima zakone, ki se razlikujejo od zakonov v Republiki Sloveniji. Z vstopom na spletno stran, se mi in vi strinjamo, da zakoni Slovenije veljajo za vse zadeve, ki so povezane z uporabo in vsebino te spletne strani, razen če je posebej navedeno, da se za posamezne elemente spletnega mesta upošteva pravo druge države. Strinjate se tudi, da če ni drugače navedeno, ima sodišče Republike Slovenije neizključno pristojnost v zvezi s temi zadevami.

Uporaba

Ta stran je namenjena le za osebe, ki se nahajajo v Sloveniji in informiranje o izdelkih, storitvah in promocijah se uporablja zgolj v tej državi.

Ni določene garancije, da so materiali, ki so navedeni na voljo, ali veljajo za druge lokacije.

Osebe iz drugih držav, se morajo nanašati na Unilever PLC / N.V. spletna stran http://www.unilever.com

PRAVNO OBVESTILO                                                                                                                      

Dostop do in uporaba spletnega mesta Unilever PLC/Unilever NV je predmet naslednjih pogojev in zakonodaje Anglije in Walesa.

AVTORSKE PRAVICE

Avtorske pravice © Unilever PLC/Unilever NV 1998-2012. Vse pravice pridržane. Vse pravice v zvezi z avtorskimi pravicami in intelektualno lastnino za vsa besedila, slike, zvok, programsko opremo in druge materiale na tem spletnem mestu so last podjetij Unilever PLC/Unilever NV in povezanih podjetij ali so vključene z dovoljenjem ustreznega lastnika. Sklici na povezane družbe ali podjetja vključujejo vse člane skupine Unilever Group*.

Po tem spletnem mestu lahko brskate in reproducirate njegove dele, s tem da jih tiskate, prenašate na trdi disk in distribuirate drugim, vendar v vseh primerih samo za nekomercialne, informativne in osebne namene. Nobene reprodukcije katerega koli dela tega mesta ne smete prodajati ali distribuirati v komercialno korist ali spreminjati ali vključevati v katero koli drugi delo, publikacijo ali spletno mesto v tiskani ali elektronski obliki, vključno z objavljanjem na katerem koli drugem spletnem mestu. Dovoljena ni nobena druga licenca ali pravica.

BLAGOVNE ZNAMKE

Vse blagovne znamke, ki so prikazane na tem spletnem mestu so v lasti ali licenčni uporabi s strani podjetij Unilever PLC/Unilever NV in povezanih podjetij.

RAZPOLOŽLJIVOST IZDELKOV

Podjetji Unilever PLC/Unilever NV sami ne dobavljata kakršnih koli izdelkov ali storitev strankam. Sklicevanje na kateri koli izdelek ali storitev na spletnem mestu ne predstavlja ponudbe za prodajo ali dobavo tistega izdelka ali storitve ter ne pomeni, da je izdelek ali storitev na voljo v vseh državah, ali, da je ime, opis ali specifikacija izdelka ali storitve enaka tisti, ki je vključena na spletnem mestu. Specifične nasvete v zvezi z razpoložljivostjo in primernostjo določenega izdelka ali storitve je treba poiskati pri lokalnem povezanem podjetju ali zadevnem zastopniku podjetij Unilever PLC/Unilever NV.

VREDNOSTNI PAPIRJI

Informacije na tem spletnem mestu ne predstavljajo povabila k naložbam v podjetji Unilever PLC/Unilever NV ali katero koli povezano podjetje. Cena delnic in dobiček od delnic lahko rasteta in padata, tako da vlagatelji nujno ne dobijo povrnjenega zneska, ki so ga prvotno naložili. Pretekli uspehi niso nujno pokazatelj uspehov v prihodnosti.

VSEBINA

Informacije na tem spletnem mestu so bile vključene v dobri veri, vendar pa so samo za splošno informativne namene. Na njih se ne zanašajte za kateri koli specifičen namen. Prav tako ni dana nobena predstavitev ali jamstvo v zvezi z njihovo točnostjo ali popolnostjo. Cena delnic in dobiček od delnic lahko rasteta in padata, tako da vlagatelji nujno ne dobijo povrnjenega zneska, ki so ga prvotno naložili. Pretekli uspehi niso nujno pokazatelj uspehov v prihodnosti. Podjetji Unilever PLC/Unilever NV in katero koli povezano podjetje ter njihovi uslužbenci, zaposleni ali zastopniki teh podjetij in njihovih povezanih podjetij niso odgovorni za kakršno koli izgubo, škodo ali stroške, ki izvirajo iz dostopanja ali uporabe tega spletnega mesta ali katerega koli spletnega mesta, s katerim je povezano, vključno z, brez omejitve na, kakršno koli izgubo dobička, neposredno, naključno ali posledično izgubo.

Vsi komentarji, predlogi, grafične predstavitve, ideje (vključno z idejami za izdelke in oglaševalskimi idejami) in druge informacije ali materiali, ki jih prek tega spletnega mesta predložite podjetjema Unilever PLC/Unilever NV bodo postala in ostala izključna last podjetij Unilever PLC/Unilever NV, vključno s kakršnimi koli prihodnjimi pravicami v zvezi s takimi vlogami, četudi bodo ti pogoji pozneje spremenjeni ali njihova veljavnost prekinjena. To pomeni, da zavračate kakršne koli lastniške pravice do takih vlog ter priznavate neomejeno pravico podjetij Unilever PLC/Unilever NV za uporabo le-teh (ali podobnih materialov ali idej) v kakršnem koli mediju, sedaj in v prihodnje, brez obvestila, odškodnine ali drugih obveznosti do vas ali katere koli druge osebe. Prav tako to pomeni, da podjetji Unilever PLC/Unilever NV nimata obveznosti do zaupnega hranjenja vaših vlog.

Pridržujemo si pravico do kakršnih koli sprememb in popravkov na tem spletnem mestu, ko in kadar koli se nam bi ti zdelo primerno in brez kakršnega koli obvestila.

POVEZANA OBVESTILA

Na raznih delih na spletnem mestu vam bodo lahko ponujene samodejne povezave do drugih internetnih mest, ki so pomembna za določen del tega mesta. To ne pomeni, da sta podjetji Unilever PLC/Unilever NV ali povezana podjetja nujno povezana s katerim koli od teh spletnih mest ali njihovimi lastniki. Čeprav je namera in želja podjetij Unilever PLC/Unilever NV, da so vam ta druga spletna mesta zanimiva, podjetji Unilever PLC/Unilever NV in povezana podjetja ali uslužbenci, zaposleni in zastopniki le-teh ter njihovih povezanih podjetij niso kakorkoli odgovorni ali odškodninsko odgovorni za ta druga spletna mesta ali kakršne koli informacije, ki jih ta vsebujejo, saj ta niso bila preverjena ali odobrena s strani podjetij Unilever PLC/Unilever NV ali povezanih podjetij. Če kadar koli odkrijete, da ste prišli na drugo spletno mesto, se lahko vrnete nazaj s klikom na puščico »nazaj« ali z vpisom v naslov domene podjetja Unilever PLC/Unilever NV.

*Podjetje skupine Unilever Group je katero koli podjetje, v katerem si podjetje Unilever PLC ali podjetje Unilever NV ali oba skupaj neposredno ali posredno lasti/-ta ali nadzira/-ta volilne pravice, ki so povezane z najmanj 50% izdanega delniškega kapitala ali nadzira/-ta imenovanje večjega dela uprave. 

Unilever PLC/Unilever NV