Skip to content
Looking for something?

Day 06 Cheese Bacon Pandesal Toasts

 • Cooking Time

  mins
 • Difficulty

 • Prep time

  mins
 • Serves

  people

Nutritional information

 

Amount per serving

Protein (g)

6.2g

Energy (kJ)

421kJ

Energy (kcal)

101kcal

Carbohydrate incl. fibre (g)

0.3g

Carbohydrate excl. fibre (g)

0.3g

Sugar (g)

0.1g

Fibre (g)

0.0g

Fat (g)

8.3g

Saturated fat (g)

5.3g

Unsaturated fat (g)

2.6g

Monounsaturated fat (g)

2.3g

Polyunsaturated fat (g)

0.2g

Trans fat (g)

0.0g

Cholesterol (mg)

26mg

Sodium (mg)

155mg

Salt (g)

0.39g

Vitamin A (IU)

250IU

Vitamin C (mg)

0.0mg

Calcium (mg)

180mg

Iron (mg)

0.17mg

Potassium (mg)

24mg

Total

31.1g

2105kJ

504kcal

1.6g

1.6g

0.6g

0.0g

41.4g

26.4g

12.9g

11.7g

1.2g

0.0g

131mg

776mg

1.94g

1252IU

0.0mg

901mg

0.85mg

122mg

 • 15 pcs pandesal
 • 1 pack bacon spread
 • 3 pcs scrambled egg, cooked
 • 1 pack cheese, sliced
 • 1 Ipalaman sa pandesal ang bacon spread at nilutong scrambled egg. Idagdag ang hiniwang piraso na keso.t
 • 2 Tustahin ang pandesal sa oven toaster o sa tuyong kawali hanggang ito ay maging malutong.