Skip to content
Looking for something?
Sinigang Knorr
Huli Ang Asim-Kilig

Knorr Sinigang Mix

Laging hanap ng mga kids ang Asim-Kilig ng Sinigang made with Knorr Sinigang Mix. Sarap at sustansiyang lagi nilang hanap-hanap sila’y siguradong napapa-“Ma! Gusto ko pa!”

Explore our range

( items )

Live chat (Online)

Start