Skip to content
Iets aan het zoeken?
Vooraanstaand op hun gebied

Voorbeeld boeren

Zie onze toonaangevende boerderijen

De helden met groene vingers zijn onvermoeid in hun zoektocht naar betere manieren om de smaakvolste ingrediënten te telen.

Er is veel liefde en toewijding voor nodig om een Knorr ’Landmark Farmer’ te worden. Het is onze club van de allerbeste pioniers in duurzaam telen. Zij gaan verder dan de basis in hun zoektocht naar innovatievere, duurzame methodes. Zij zijn pioniers, zoals bijvoorbeeld onze doperwttelers in België die de nieuwste technologie inzetten om het brandstofverbruik van hun tractoren te verminderen, of onze pompoentelers in Oostenrijk die land met verschillende boeren ruilen en delen zodat zij aan wisselbouw kunnen doen.

Er zijn wereldwijd 45 "Landmark Farmers" waar we trots op zijn. Hun vindingrijkheid en ontdekkingen vormen een inspiratie voor andere telers die ook op zoek zijn naar nieuwe manieren voor het land te zorgen en de smaak van landbouwgewassen te verbeteren, zoals:

1. Reductie van landbouwchemicaliën en brandstoffen: Landbouwchemicaliën (kunstmest/pesticiden) en brandstoffen dienen zo efficiënt mogelijk te worden gebruikt om het milieu zo min mogelijk te belasten.

2. Waardeketen en lokale economie: Ieder onderdeel van de waardeketen dient winstgevend te zijn, ook voor boeren. Unilever is actief betrokken bij initiatieven die erop zijn gericht productkwaliteit en opbrengst te verhogen.

3.Maatschappelijk en menselijk kapitaal: Aan de basis van duurzame landbouw en veeteelt staan gepassioneerde mensen. Mensen die het als een uitdaging zien om natuurlijke hulpbronnen duurzaam te gebruiken, die overtuigd zijn van de voordelen van duurzame landbouw en over de kennis beschikken om de principes ervan in te voeren en te bewaken.

4. Water optimalisatie: Een derde van alle landen in de wereld heeft te kampen met waterproblemen. Als we nú geen maatregelen nemen, zal dat aantal alleen nog maar toenemen. Onze richtlijnen voor duurzame landbouw schrijven voor dat boerderijen water uit duurzame bronnen gebruiken en er efficiënt mee omspringen. Schone, natuurlijke (drink)watervoorraden moeten bovendien behouden blijven.

5. Dierenwelzijn: Vijf ‘vrijheden’ vormen de basis voor het onderdeel Dierenwelzijn in onze Code, waaronder vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding; vrij zijn van ongemak, pijn, verwondingen en ziekte; vrij zijn om normaal gedrag te vertonen; en vrij zijn van angst en leed.

6. Biodiversiteit: Boeren die werken voor Knorr verbouwen hun gewassen zonder het natuurlandschap of de flora en fauna te schaden.

12. Responsible Sourcing Policy - PDF - 1 Mb voor boerderijen: hierin wordt geborgd dat de bedrijfsvoering op een wettige en integrere wijze plaatsvindt en dat de rechten van arbeiders en lokale gemeenschappen worden beschermd.

Voor meer informatie download de Unilever Sustainable Agriculture Code - PDF - 1 Mb

Chat met ons (Online)

Start Chat