Skip to content
Iets aan het zoeken?
duurzaamheid achtergrond

Verandering begint bij kinderen

We eten (nog) niet genoeg groente en daar willen we als Knorr iets aan doen. Een beetje meer groente maakt namelijk een wereld van verschil! Wij geloven dat verandering begint bij kinderen. Knorr is daarom nauw betrokken bij verschillende initiatieven die ertoe bijdragen dat kinderen van jongs af aan meer met groente bezig zijn.

Recepten artikelen

Knorr & Missing Chapter Foundation

In opdracht van Knorr heeft Missing Chapter Foundaton een co-creatie sessie met basisschoolkinderen gefaciliteerd met groente in de hoofdrol. We hebben inzichten opgehaald in de drijfveren van kinderen omtrent het eten van groente, de drempel om meer groente te eten en de adviezen omtrent manieren om mensen meer groente te laten eten. Deze worden meegenomen in de onderdelen van onze missie om mensen meer groente te laten eten, door bijvoorbeeld kinderen meer te leren over groente door middel van educatie en variatie brengen door de groentekalender

Recepten artikelen

Knorr & Smaaklessen

We zijn partner van het Voedseleducatie Platform, waarin de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap (WUR), het onderwijs en maatschappelijke organisaties in een Publiek Private Samenwerking (PPS) samenwerken aan objectieve educatie over voedsel en voeding bij kinderen. De missie van het VEP is om alle kinderen voedselvaardig te maken. Een onafhankelijke Raad van Toezicht en Toetsingscommissie waken over het beleid, de onafhankelijkheid en objectiviteit van de inhoud van de materialen van het Voedseleducatie Platform. Twee lesprogramma’s waaraan het Voedseleducatie Platform werkt zijn Smaaklessen en Smaakmissies. Met de lesprogramma’s komen basisschoolkinderen van alles te weten over voeding, zoals herkomst, productie, smaak en bereiding. Ze krijgen les in de klas, aangevuld met excursies, workshops en opdrachten. Op dit moment doen al meer dan 75% van de basisscholen in Nederland mee aan Smaaklessen!

‘’Samen met Knorr/Unilever en vele andere partners uit de Agri&Food sector werken we de komende jaren aan het versterken van voedseleducatie. Door samen te werken kunnen we een mooi, compleet en objectief programma aanbieden aan alle basisscholen in Nederland. ‘’ aldus Smaaklessen.

Chat met ons (Online)

Start Chat