Skip to content
Iets aan het zoeken?
Actievoorwaarden “Win een reis naar de boer”

Actievoorwaarden “Win een reis naar de boer”

Datum: 5 september 2018

Actievoorwaarden ‘Win een reis naar de boer’
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Win een reis naar de boer", hierna te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan de Nassaukade 5, hierna te noemen: “Unilever”


Algemeen

 • Elk in Nederland en België woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 • Deelname vanaf 18 jaar of ouder.
 • Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 • Er wordt maximaal slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.
 • Deelname aan de actie is gratis (bij aankoop van 1 Knorr Wereldgerecht).


Gegevens

 • Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
 • Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt voor diverse marketingdoeleinden, een en ander conform onze privacyverklaring welke je kunt vinden op http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx

Hoe en wanneer kan je meedoen?

 • Deze actie loopt van 5 september 2018 tot en met 2 december 2018.
 • Je kan deelnemen aan de actie door:
  • 1 Knorr Wereldgerecht te kopen in de actieperiode in één van de lokale supermarkten in Nederland en België.
  • Ga naar de actiepagina op www.knorr.nl/boer en vul de unieke code van de flyer en je gegevens in.
  • De flyer is te vinden in de verpakking.
  • Je kunt zo vaak mee doen als je wilt door een unieke code in te voeren. Iedere unieke code is één keer bruikbaar. Je kunt per keer maximaal 5 unieke codes invoeren.
 • De vertrekdatum van de gewonnen reis of reischeque dient vóór 28 Oktober 2019 te liggen. Exacte vertrekdatum in overleg met de winnaar.

Aanwijzing van de winnaars

 • De winnaar(s) van de actie zal(zullen) ‘at random’ op onpartijdige wijze worden bepaald. In de periode van 5 september 2018 tot en met 5 december 2018 zal de persoon met de juiste unieke code, ingevuld op  https://www.farmcamps.nl/knorr  zijn bekendmaking zien. De winnaars zullen elke woensdag, beginnende vanaf week 40 (3 oktober eerste bekendmaking) via de mail een bericht krijgen om de facebookpagina van Knorr in de gaten te houden, waarna om 16.00 uur de weekwinnaar bekend zal worden gemaakt.
  Wat betekend dat de bekendmakingen zullen plaatsvinden op:
  • Woensdag 3 oktober om 16.00 uur
  • Woensdag 10 oktober om 16.00 uur
  • Woensdag 17 oktober om 16.00 uur
  • Woensdag 24 oktober om 16.00 uur
  • Woensdag 31 oktober om 16.00 uur
  • Woensdag 7 november om 16.00 uur
  • Woensdag 14 november om 16.00 uur
  • Woensdag 21 november om 16.00 uur
  • Woensdag 28 november om 16.00 uur
  • Woensdag 5 december om 16.00 uur
 • Met de winnaars van de actie zal zo spoedig mogelijk na de bekendmaking, per e-mail contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs dit uiterlijk op vrijdag van die desbetreffende week.
 • Prijswinnaars kunnen hun boerderijvakantie via de Customer Service van FarmCamps boeken. Zij zijn te bereiken via +31(0)88-8889188 of reservering@farmcamps.nl. De gegevens van de prijswinnaars worden door Unilever doorgegeven aan FarmCamps.
 • Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na einde van de actie is geclaimd door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.
 • Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

Prijzen Hoofdprijzen

In de periode van 4 september en 2 december zullen er door middel van flyers in de verpakkingen unieke codes in de handen van de consument terechtkomen. Deze unieke code kunnen zij verzilveren op de actiepagina die hiervoor ontworpen is. De 10 juiste unieke codes zullen toegang geven op een boerderijvakantie glamping bij de boer, geheel verzorgd door FarmCamps en worden na invullen van gegevens per e-mail op de hoogte gebracht. Wat is er inbegrepen?

Logeren bij de boer doe je in een luxe, stoere, gezellige en compleet ingerichte Safaritent, Farmtent, Ranchtent met Hooi Hooi Badtrailer, Lodgetent of Barntent.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op deze Prijs van FarmCamps:

 • Inhoud Prijs: - FarmCamps boerderijvakantie ter waarde van €499,- in een luxe tent naar keuze.
 • De €499,- is inclusief tenthuur, reserveringskosten, eindschoonmaak, bedlinnen en toeristenbelasting.
 • Overige kosten waaronder bedlinnen en extra activiteiten op de boerderij zijn niet inbegrepen bij het hierboven genoemde bedrag van €499,-.
 • Enkel te boeken in seizoen 2019, van 29 maart 2019 tot 28 oktober 2019.
 • De Prijs is te boeken op basis van beschikbaarheid in 2019. FarmCamps is open van eind maart tot eind oktober.
 • De minimale verblijfsduur is twee nachten.
 • Niet in combinatie met andere acties, promoties of kortingen te gebruiken.
 • De Prijs is niet (deels) in te wisselen tegen contanten. Indien het totaalbedrag van de geboekte vakantie minder bedraagt dan €499,- komt het openstaande bedrag te vervallen.
 • De Prijs is uniek en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan FarmCamps.

Spaaractie mechanisme

 • Elke flyer bevat dus een unieke code, deze unieke code kan toegang geven tot een vakantie bij FarmCamps. Wanneer de unieke code niet behoort tot 1 van de 10, is deze nog wel €10 waard in korting bij FarmCamps.
 • De klant bouwt met elke ingevoerde actiecode een spaartegoed op van € 10,- met een maximum tot € 50,- op een boeking bij FarmCamps.
 • Dit spaartegoed kan op elk moment door de klant éénmalig worden verzilverd, de klant ontvangt hiervoor een kortingscode. Deze kortingscode kan worden verzilverd tot 28 februari 2019 en is niet in te wisselen tegen contanten, niet te gebruiken voor kinderfeestjes, niet te gebruiken in combinatie met andere kortingscodes, promoties of winacties.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
 • Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - :
  • de door haar, uitgekeerde prijzen;
  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;
  • het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Rechten Unilever

 • Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 • Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

Contact/Klachten

 • Als je vragen of klachten hebt over deze actievoorwaarden of deze actie, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de Unilever website: https://www.unilever.nl/contact/. Na ontvangst van uw klacht neemt Unilever zo spoedig mogelijk contact met u op.
 • Eenieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij De kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: +31(0)70- 302 1300.

Diversen

 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken
 • Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Toepasselijke recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie  of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Chat met ons (Online)

Start Chat