Skip to content
Iets aan het zoeken?

VOORWAARDEN ACTIE [‘Campings League’]

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie [‘Campings League’], hierna te noemen: ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Unilever Nederland BV, gevestigd te Rotterdam aan Hofplein 19, hierna te noemen: ‘Unilever’.  

Artikel 1     Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon met een minimumleeftijd van 18 jaar is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen. Voor deelname door personen jonger dan 18 jaar is toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist. 
 2. Deelname aan de Actie is gratis. 
 3. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op [https://www.knorr.com/nl/campingsleague/actievoorwaarden.html]
 4. Medewerkers van Unilever die betrokken zijn bij deze Actie en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
 5. Per familie wonende op hetzelfde adres wordt slechts één prijs toegekend.
 6. Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere Acties van Unilever, waaronder begrepen kortingsacties. 

 

Artikel 2     Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. Deze Actie loopt van [06-07-2020] t/m [26-07-2020].
 2. Deelname aan de Actie kan door na aankoop van een deelnemende actieaanbieding bij Albert Heijn het inschrijfformulier in te vullen op https://www.knorr.com/nl/campingsleague/. Hierin wordt gevraagd om de volgende informatie:
 • a. Naam 
 • b. Email adres 
 • c. Top 3 stadions waar consument wil overnachten. Deze voorkeuren zijn alleen geldig indien drie unieke stadions zijn geselecteerd. Het kan niet worden gegarandeerd dat een winnaar een overnachting wint in een van de stadions uit zijn/haar top 3. 
 • d. Afbeelding van Albert Heijn kassabon waarop zichtbaar is dat een van de deelnemende actie aanbiedingen is aangeschaft.  

De geldige actieaanbiedingen zijn:

Week 28 (06-07-2020-12-07-2020)

 • Bij aankoop van 2 varianten Conimex kroepoek (aanbieding: Alle Conimex kroepoek 2e halve prijs).
 • Bij aankoop van 2 varianten Calve en/of Hellmanns sauzen (aanbieding: Alle Calve en Hellmanns sauzen 2e halve prijs).
 • Bij aankoop van 2 varianten Unox knaks (aanbieding: Alle Unox knaks 2e halve prijs). - Bij aankoop van 1 variant Robijn 42sc en/of capsules (aanbieding: Alle Robijn 42sc & capsules 50% korting).
 • Bij aankoop van 1, 2 of 3 Ben & Jerry’s en/of Breyers pints (aanbieding: Alle Ben & Jerry’s en Breyers pints 1 voor €4,-, 2 voor €7,- , of 3 voor €10,-). 

Week 29 (13-07-2020-19-07-2020)

 • Bij aankoop van 2 varianten Sun (aanbieding: Alle Sun 1+1 gratis). 
 • Bij aankoop van 2 varianten Knorr Wereldgerechten (aanbieding: Alle Knorr Wereldgerechten 2 voor €4,-).
 • Bij aankoop van 3 varianten Andrelon, Dove, Rexona en/of Axe (aanbieding: Alle Andrelon, Dove, Rexona en Axe producten 2+1 gratis).
 • Bij aankoop van 2, 4 of 6 varianten Lipton ice tea 1.5L (aanbieding: Alle Lipton ice tea 1.5L varianten 2 voor €3,-, 4 voor €5,-, of 6 voor €6,-).  

 

Artikel 3     Prijzen 

        1. De deelnemer aan de Actie maakt kans op de volgende prijzen:

Prijzen       Aantal          Waarde

 • Overnachting stadion Willem II 10 x 2 pers €6923
 • Overnachting stadion SC Heerenveen 5 x 2 pers €3462
 • Overnachting stadion FC Utrecht 10 x 2 pers €6923
 • Overnachting stadion Excelsior Rotterdam 5 x 2 pers €3462
 • Overnachting stadion Fortuna Sittard 10 x 2 pers €6923
 • Overnachting stadion Roda JC 5 x 2 pers €3462
 • Overnachting stadion ADO Den Haag 3 x 3 pers €2076
 • Overnachting stadion Graafschap 5 x 2 pers €3462
 • Overnachting stadion Feyenoord 10 x 2 pers €6923
 • Overnachting stadion Ajax 2 x 2 pers €1384 

De totale waarde van het beschikbare prijzenpakket is €45.000. De prijzen worden ter beschikking gesteld door Unilever. 

Winnaars zullen een dag doorbrengen op de locatie. Dat is inclusief activiteit (denk aan een rondleiding), diner, slapen op een aansprekende plek in het stadion (denk aan skybox, kleedkamer, of rand veld) en ontbijt de volgende dag. Precieze invulling verschilt per stadion / club. Deze informatie wordt met de winnaars gedeeld. De hele dag is compleet verzorgd, dus winnaars hoeven enkel spullen mee te nemen voor een overnachting (bijv. toiletspullen / schone kleding). De data worden door de organisatie in overleg met de club bepaald. De prijzen gelden voor volwassenen, eventueel samen met een kind. Kinderen onder de 18 jaar moeten echter altijd begeleid worden door een volwassene. 

        2. Alleen deelnemers die in de Actieperiode op de juiste wijze en conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs. 

        3. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en bij weigering (of vanwege een andere reden van nietuitreiking) van een prijs vervalt deze aan Unilever. 4. Als over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting moet worden afgedragen zal Unilever deze belasting voldoen.

 

Artikel 4     Aanwijzing van de winnaars

 1. De winnaar(s) van de Actie zal (zullen) willekeurig en op onpartijdige wijze worden bepaald op [27-07-2020].
 2. Met de winnaars van de Actie zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen per email voor de uitreiking van de prijs.  
 3. Wanneer binnen 7 dagen na versturen van de email nog geen reactie van een winnaar is ontvangen, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en zal Unilever een nieuwe winnaar selecteren uit de overige deelnemers.  
 4. Indien u een prijs heeft gewonnen omdat u een winnende code heeft (bijvoorbeeld op een wikkel of product) moet u deze aan Unilever kunnen tonen. Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk is vervalt uw recht op de prijs direct.  
 5. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.  

 

Artikel 5     Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
 2. Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die verband houdt met de Actie, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: 
 • de door haar uitgekeerde prijzen; 
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen; 
 • het onrechtmatig gebruik van de systemen van Unilever door een derde (bijvoorbeeld in de vorm van een cyberaanval waardoor persoonlijke gegevens vrijkomen). 

 

Artikel 6     Auteursrechten en medewerking

 1. Als potentiële winnaar geeft u Unilever hierbij toestemming om uw naam en/of beeldmateriaal waarop u bent afgebeeld als winnaar (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor uitingen die verband houden met deze Actie.
 2. De winnaar die zijn/haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Unilever heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding.
 3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Unilever de software, de website of de inhoud van de Actie, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren in welke vorm dan ook. 

 

Artikel 7     Persoonlijke gegevens

 1. Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres etc.).
 2. Op de Actie en de aan Unilever verstrekte gegevens zijn de Privacyverklaring, Cookieverklaring en website gebruiksvoorwaarden van Unilever van toepassing, die te vinden zijn op respectievelijk http://www.unileverprivacypolicy.com/nl_NL/Policy.aspx, https://www.unilevercookiepolicy.com/nl_NL/Policy.aspx en https://www.unilever.nl/legal.html.
 3. Op de website van de Actie kunt u aangeven of u op de hoogte wilt blijven van nieuwsbrieven en andere acties van Unilever. 
 4. Om mee te doen aan de Actie wordt u gevraagd een foto te maken. De ingezonden foto’s kunnen EXIF data bevatten (geografische locatie, datum en tijd, afhankelijk van de instellingen van de camera app op de telefoon van de eindgebruiker), welke data automatisch door Unilever wordt verzameld. Het is niet de bedoeling foto’s van personen in te zenden. Mocht u dit echter wel doen dan zullen wij deelname als niet geldig verklaren. Alle foto’s zullen na afloop van de actie verwijderd worden.  

 

Artikel 8     Rechten Unilever

 1. Unilever behoudt zich het recht om te allen tijde uw deelname aan de Actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 2. In geval van overmacht behoudt Unilever zich het recht om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen. 

 

Artikel 9     Contact/Klachten

 1. Voor vragen of klachten over deze Actievoorwaarden of de Actie, zijn wij als volgt per merk te bereiken:  
 • Andrélon: https://www.andrelon.nl/contact.html 
 • Axe: https://www.axe.com/nl/contact/helpcentrum.html 
 • Ben & Jerry’s: https://www.benjerry.nl/over-ons/neem-contact-met-ons-op 
 • Calvé https://www.calve.nl/contact/email-ons.html 
 • Conimex: https://www.conimex.nl/contact.html 
 • Dove: https://www.dove.com/nl/secure/contactus.html 
 • Knorr: https://www.knorr.com/nl/contact.html 
 • Lipton: https://www.axe.com/nl/contact/helpcentrum.html 
 • Unox: https://www.unox.nl/contact.html 

Algemene vragen en/of opmerkingen mogen naar het contactadres van Knorr worden gestuurd (https://www.knorr.com/nl/contact.html) en zullen dan in behandeling worden genomen. Unilever zal uw vraag of klacht in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling daarvan. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en u meent dat de Actie niet voldoet aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij De Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag, Tel: 070- 302 1300

 

Artikel 10     Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Unilever aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 2. Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de Actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Rotterdam.  

 

Chat met ons (Online)

Start Chat