Skip to content

想找什麼呢?

玉竹豆腐魚湯底

 • 烹煮時間

  分鐘
 • Difficulty

 • 準備時間

  分鐘
 • 人數

  人份

Nutritional information

 • 家樂牌濃湯寶鮮魚濃湯 2粒
 • 清水 6碗(1500亳升)
 • 玉竹 6-8條
 • 去核紅棗 4-6粒
 • 豆腐 1磚
 • 1 玉竹紅棗沖水,豆腐切厚件。
 • 2 用鍋加清水及家樂牌濃湯寶煮滾,加入材料煮5分鐘,即成清香魚鍋湯底。