Skip to content

想找什麼呢?

沙爹牛肉火鍋湯底

 • 烹煮時間

  分鐘
 • Difficulty

 • 準備時間

  分鐘
 • 人數

  人份

Nutritional information

 • 家樂牌濃湯寶牛肉濃湯 2粒
 • 水 6碗(1500毫升)
 • 沙爹醬 3湯匙
 • 豆腐卜 8粒
 • 紅辣椒 4個
 • 1 將豆腐卜及紅辣椒切好。
 • 2 將家樂牌濃湯寶加入3湯匙沙爹醬與6碗水攪勻煮滾,加入其他材料再滾5分鐘,即成沙爹牛肉湯底。