Skip to content

想找什麼呢?

蟲草花海藻勝瓜燴魚肚

貼士: 1, 急凍魚肚切件大細,隨自己喜歡。 2, 海藻如有粗糙葉塊,可以擇走不要。 3, 蟲草花根部如粗糙可剪走。 快啲嚟睇吓食譜video學整啦: https://www.youtube.com/watch?v=CRQa_rAy41M
  • 烹飪

    分鐘
  • 難易程度

  • 準備時間

    分鐘
  • 份量

    人份