Skip to content

想找什麼呢?

麻辣滋味雞煲

雞件一定要印乾水份下鑊,才可以煎出金黃色如果嗜辣,可以自行於調味過程中加入更多辣椒。 快啲嚟睇吓食譜video學整啦: https://www.youtube.com/watch?v=yjDCz8Ev_R0
  • 烹飪

    分鐘
  • 難易程度

  • 準備時間

    分鐘
  • 份量

    人份