Skip to content

想找什麼呢?

金菇肥牛炒烏冬

肥牛片薄身且易熟,烹調時要在牛肉落鍋後快手炒,以保持口感嫩滑。 快啲嚟睇吓食譜video學整啦: https://www.youtube.com/watch?v=YYPM-bfVAC8
  • 烹飪

    分鐘
  • 難易程度

  • 準備時間

    分鐘
  • 份量

    人份